Plantedag-Bloustrød-spejderne

Så fik Blackfoot-spejderne plantet 170 træer

I strålende efterårssol fik Blackfoot Blovstrød-spejderne plantet rigtig mange træer støttet af Hedeselskabets medlemspulje.

I det smukkeste efterårsvejr søndag den 30. oktober 2022 vrimlede det med rigtig mange Blackfoot-spejdere på spejdergrunden ved Sandholmgårdsvej. Der skulle nemlig plantes omkring 170 træer, så forældrene var mødt op for at hjælpe.

Vi var jo så heldige at få støtte fra Hedeselskabets medlemspulje i 2018 til at lave en stor beplantning på vores grund. Mosegrisene fik desværre også øje på træerne og har fornøjet sig i nogle af træernes rødder. Nu udbedrer vi skaderne og bekæmper mosegrisene de næste år.

Pernille Paaske Hernø, kasserer, Blackfoot Blovstrød-spejderne

Efter tilplantning i efteråret 2018 er de fleste højskovsarter i god vækst. Nu er der behov for at udføre efterbedring i de områder, hvor der er behov og lave en udvidelse af området.

Da tilplantningen er sket med planteafstand to meter, er det nødvendigt at efterbedre der, hvor nogle træer er gået til. Spejderne ønsker at udføre nye plantninger, halvt med skovfyr og halvt med æbletræer. Skovfyr har til formål at reducere risikoen for planteafgang og desuden at bidrage til hurtigere vinterlæ og visuel afskærmning. Fortsat plantning af frugttræer har til formål at understøtte de friluftsmæssige formål.

Æbletræerne vil ligesom i den øvrige beplantning fortrinsvis blive plantet som randtræer, mens fyrretræerne som højskovsart fortrinsvis benyttes til efterbedring inde i bevoksningsbælterne.

FAKTA

Det Danske Spejderkorps i Blovstrød - DDS Blackfoot Blovstrød - har i 2016 overtaget det tidligere Blovstrød Stadion. Det giver bedre bygningsmæssige rammer og et stort udenomsareal til gavn for spejderne i den voksende spejdergruppe.

Blackfoot Bloustrød er en spejdergruppe i Nordsjælland under Det Danske Spejderkorps, og er en del af Ravnsholt division, der omfatter Allerød, Birkerød, Farum og Brødeskov.

I 2018 modtog de 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje til indkøb af træer og buske. Spejderne var ikke de eneste, der nød det - mosegrisene fik desværre også øje på træerne og har mæsket sig i nogle af træernes rødder.

Det kunne vi ikke klare, og derfor fik spejderne igen i 2022 en portion fra Hedeselskabets medlemspulje.

Læs mere om uddelingen i 2018 her.

Plantedag hos Blovstrødspejderne