Gl Allerslev 2000

Pleje af gadekær i Gl. Allerslev

I Gl. Allerslev havde bylauget længe ønsket at pleje byens gadekær og gøre området mere tilgængeligt og samtidig bevare naturens mangfoldighed og biodiversitet. Nu har de fået deres naturperle

Det er Gl. Allerslev Bylaug, som har søgt og fået 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje til fordel for pleje af gadekæret (søen). Området var temmelig utilgængeligt, selv om det ligger i umiddelbar tilknytning til en offentlig vej og et velbenyttet stisystem.

En af de stærke, lokale kræfter bag initiativet er Per Nørgård, bestyrelsesmedlem i bylauget i Gl. Allerslev. Han roser Lejre Kommune for at være gode til at stikke en finger i jorden og fornemme, at der var lokale kræfter, der kunne bære initiativet og så bagefter spørge, hvordan de kunne støtte. Derudover ser Per Nørgård støtten fra Hedeselskabet som et skulderklap med en fantastisk effekt. Per Nørgård udtrykker det således:

Projektet har været med til at give vores lille bydel et fantastisk løft. Og det, at vi har fået støtte fra Hedeselskabet, betyder ikke kun at vi har fået økonomisk hjælp, men også at vi har fået et skulderklap. Og når man får sådan et, så sker der virkeligt noget.

Området skal være attraktivt for alle aldersgrupper, for personer med forskellige interesser og endelig ønskes dyrelivet bevaret gennem nænsom naturpleje, mens biodiversiteten øges gennem grenhegn (insekthoteller) og høslæt.

Indvielsen af branddammen fandt sted samme dag som det årlige loppemarked. Lørdag d. 26. august 2018 var Gl. Allerslev nemlig omdannet til et stort loppemarked. De lokale og gæster fra nabobyerne hyggede sig og gjorde en god handel rundt i de snævre gader, inden de fulgte med over til græsarealet foran branddammen til selve indvielsen.

Arealet omkring den tidligere branddam omfatter både et vandhul, sumpet område og et område med fast grund.

Gl Allerslev Lars Peter og VH 600

FAKTA

Gl. Allerslev Bylaug har fået midler fra Hedeselskabets medlemspulje til en nænsom naturpleje af et offentligt areal (ca 1 ha) i kanten af Gl. Allerslev, som er en del af Lejre By.

Billedet viser ambassadør Lars Peter Nielsen sammen med projektchef Vibeke Højen.