Rydning af rødgranbevoksning

Knæfald for citronsommerfuglen i Skødstrup

Tre gæve mænd går på en kold januardag i knæ for citronsommerfuglen. Ja, det virker lidt surrealistisk, at et knæfald kan forbedre levevilkårene og øge antallet af citronsommerfugle, men det er nu en gang fakta for de tre mænds arbejde på et ryddet areal mellem Grenåbanen og virksomheden Carletti i Skødstrup. Den nye biotop er opført med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Initiativtageren, biolog Mogens Hvid, havde fået den idé, at en del af arealets bevoksning af rødgran skulle falde og erstattes af 150 tørstetræer. Tørst har den særlige egenskab, at træet tiltrækker de specialiserede citronsommerfugle, der kun lægger æg på træer i den slægt, som tørst tilhører. Mogens har lokal opbakning til projektet og har i gruppen Citronsommerfuglens Venner især fået hjælp fra to andre lokale ildsjæle, Jan Groth-Berntsen og Frans Helmer-Petersen.

Arealet er ejet af Carletti A/S, som i foråret 2022 blev præsenteret for ideen, fandt den spændende og gav straks tilladelse til rydning af arealet. Nu kan de glæde sig over de nye tiltag, hvor Citronsommerfuglenes Venner de næste år vil tilse og vedligeholde den nye bevoksning, som anlægsgartnere fra HedeDanmark plantede kort før jul.

Da Hedeselskabets lokale ambassadør, Hother Hennings, besøgte stedet var Mogens Hvid med hjælpere i gang med udlægning af beskyttende planteplader omkring træerne. 

Nu skal så vi bare vente spændt på sommeren, og forhåbentlig kan vi allerede i år se citronsommerfuglen flagre rundt på stedet. Jeg har de senere år set enkelte af dem i området – så de er her i begrænset antal.  Citronsommerfuglen er en stærk flyver og vil bredes over hele lokalområdet. Jeg håber, at mange beboere i området vil sende en glad tanke til projektet, når de se de smukke sommerfugle.

Mogens Hvid

Mere biodiversitet
Formålet er primært oprettelse af en biotop for citronsommerfuglen, men også skovblåfugl og andre insekter er knyttet til tørstetræet. 

”Hedeselskabets medlemspulje er målrettet naturprojekter, som samtidig har en stærk lokal forankring og samarbejde. Det må man sige er tilfældet i projektet her, hvor der er samarbejde med lokale initiativtagere, frivillige og en virksomhed. Det er guld værd for et lokalsamfund, at nogle går i front og samtidig gør en indsats for at øge biodiversiteten i området,” siger Hother Hennings, medlem af Hedeselskabet og Hedeselskabets ambassadør for lokalområdet.  

Mogens Hvid (tv) og Hother Hennings

Biolog Mogens Hvid (tv) orienterer Hedeselskabets lokale ambassadør, Hother Hennings, om etablering af biotopen til citronsommerfuglen. 

Hvor blev rødgranen af?
Og de fældede rødgran og andre træer? De er samlet i bunker og vil tjene som skjul for insekter, fugle og smådyr de kommende år, f.eks. gærdesmutter og pindsvin.

Mogens Hvid er medlem af Hedeselskabet og har fået 25.000 kroner til projektet via Hedeselskabets medlemspulje.

Citronsommerfuglenes Venner

Jan Groth-Berntsen, frivillig i Citronsommerfuglenes Venner, er i gang med udlægning af beskyttende plantemåtter omkring et af tørstetræerne. Måtten, der på overfladen er lavet af kokosfibre, holder ukrudt nede, så de nyplantede træer får optimale vækstbetingelser. Bagsiden af måtten er lavet af bioplast, der forgår af sig selv i naturen.

Øverst på siden ses en anden af de frivillige, Frans Helm-Petersen (th), der sammen med Jan Groth-Berntsen sorterer de fældede rødgran i efteråret 2022. 

Jan Groth-Berntsen placerer plantemåtter rundt om tørstetræet