Faars dam i Løvel

Grøn forskønnelse ved Fars Dam i Løvel

I samarbejde med Viborg Kommune er Løvel og Omegns Borgerforening i gang med at renovere det grønne område omkring Fars Dam i Løvel.

Fredag den 12. november, kl. 07.45 blev det første spadestik til et beplantningsprojekt ved Fars Dam i Løvel taget. 18 elever fra tre klasser fra Sødalskolens Løvel-afdeling og deres lærer stiller op, for sammen med borgerforeningens og de lokale Grønne Smedes repræsentanter at starte et længerevarende og omfattende grønt tilplantningsprojekt i og omkring den grønne oase, midt i Løvel. Bærbuske i første fase I første omgang drejer det sig om plantning af bærbuske, hvis frugter senere skal komme alle områdets brugere til gavn. Inddækning med flis afslutter bærbuske-plantningen. På længere sigt skal der laves randbeplantning ud mod Tinggade, skråvejen og mod Rørbæksvej. Denne vil mere eller mindre indkapsle byparken og bringe afskærmning og hygge til området.

Samarbejde om projektet
Sammen med Viborg Kommune er Løvel og Omegns Borgerforening i gang med at renovere det grønne område omkring Fars Dam i Løvel. Her ønsker borgerforeningen at få etableret frugtplantage og bærbuske, der sammen med planlagt randbeplantning, masser af blomster, insekthoteller, stærekasser og storkerede, skal være med til at give området et rigt dyreliv i form af smådyr, fugle og insekter.

Hedeselskabets logoskulptur foran hovedkvarteret i Viborg

Støtte fra Hedeselskabet

Finansieringen af tilplantningsprojektet er sikret med både kommunale midler samt en bevilling fra Hedeselskabets medlemspulje, hvor borgerforeningen og dens tovholdere har været så heldige, at de er blevet bevilget 25.000 kr. til det gode projekt.

Masser af aktivitet
Det er ikke første gang at skolen og dens elever leverer arbejdskraft til projektet. Skolen var med i planlægningsfasen, og omkring 50 elever har tidligere i efteråret 2020 været med til at sætte 1750 blomsterløg omkring dammen.

Dammen er gravet fri i 2020 og har fået en lang smuk bro hen over den ene sider. Endvidere er der opført et stort og lukket madpakkehus, bålplads, kvashegn og senere bliver der også plads til en legeplads for de mindre.

elever planter bærbuske ved Fars Dam
Samling af kvas ved Fars Dam