Gjern Naturhus 2000

Gjern Naturby får mobilt naturhus

Som et led i udviklingen af Naturby Gjern har et af de første projekter været udviklingen af en prototype på et mobilt ”Naturhus”.

I Gjern arbejdes med udvikling af byen med udgangspunkt i den smukke natur i området. Visionen er at trække naturen mere ind i byen og give mulighed for at bevæge sig mere ud i naturen omkring Gjern. Det sidste er nu en mulighed med byens nye mobile naturhus.

Det er Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (GAU), der har stået i spidsen for visionen og i den forbindelse forvandledes Gjern i en kort periode sidste forår til en grøn by med masser af træer i pallerammer og rullegræs på en bund af flis for på den måde at vise vejen frem til Gjern som naturby. Baggrunden herfor er udviklingen af en helhedsplan for byen, hvilket sker i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema Architects Aarhus. Nogle af planerne er en fritlægning af Nørbæk, der i dag er rørlagt på et stykke gennem byen, kombineret med et stort byrum med masser af grønne arealer udformet som vild bevoksning.

Det vigtigste nu er at holde fast og at få tingene ført ud i livet. Ikke flere workshops. Nu skal det være konkret.

Sådan siger Steen Andersen formand for GAU.

Og konkret – det blev det. Som et led i udviklingen er der i samarbejde med en arkitekt, Grønagergaard Savværk og frivillige startet udviklingen af en prototype på et ”Naturhus”. Huset kan tænkes som: erstatning for shelters, placering i naturen som mobilt hotelværelse, udstilling af kunst, grafisk værksted for kunstner i naturen, hus til hjemløse, udstillingsrum i forhold til salg af byggegrunde m.m.

På en af ydersiderne af huset kan der åbnes til et "bruserum", som giver mulighed for at få et udendørs brusebad.

For at bruge huset til nogle af de nævnte aktiviteter måtte gruppen bag naturhuset dog erkende, at huset i højere grad skulle være mere mobilt end først konstrueret således at det lettere kunne transporteres med f.eks. en forspændt traktor.

Gjern Naturhus 600

FAKTA

Drømmen om det mobile hus er nu realiseret med modtagelse af 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje og naturhuset blev klar i foråret 2018 i sin mobile udgave.

GAU - Gjern Almennyttige Udviklingsselskabs formål er at udvikle Gjern By og nærmeste omegn, og dermed gøre Gjern by og nærmeste omegn attraktiv for bosætning, foreningsliv, erhvervsvirksomhed og turisme.