Søen ved Hovmøllevej 4 i Rakkeby

Fra dambrug til sø omgivet af biodiversitet

Landmand Hans Kristian Nygaard, Rakkeby på Mors, ønskede at forandre et tidligere dambrug til en rekreativ sø omgivet af arealer med høj biodiversitet. Der skal være mulighed for en sti langs Spang Å, der støder op til dambruget. Hedeselskabet har valgt at støtte projektet med 25.000 kroner fra medlemspuljen.

Projektet vil bidrage til, at det nedlagte Rakkeby Dambrug ikke bare vil komme til at fremstå som en forladt virksomhed, men vil være med til at give området et rigt dyreliv i form af smådyr, fugle og insekter.

Den 2. september inviterede ejerne Annette og Hans Kristian Nygaard naboer, familier og Hedeselskabet til ved selvsyn at se, hvad en portion støttekroner fra Hedeselskabets medlemspulje var anvendt til. I løbet af eftermiddagen kom ca. 30 personer forbi for at hilse det private initiativ velkommen.

Da Annette og Hans Kristian Nygaard købte stedet, stod de som ejere af nogle forladte erhvervsbygninger og et nedlagt dambrug godt gemt bag et par rækker grantræer. Men de gode ideer var ikke gemt væk – de nye ejere ville omdanne dambruget til en sø med omkringliggende biodiversitet.

Først blev grantræerne fældet til en af naboernes store glæde, så blev nogle af dammene slået sammen til en sø, og nu afventes regnens kommen, inden der foretages ny beplantning på en del af den åbne mark og den nærliggende Spang Å. 

Inden længe bliver det muligt at gå på opdagelse mellem træer, de vilde græsarter og blomster på marken og langs Spang Å. Vi tager projektet i små etaper, og det er meningen, at arealet skal afgræsses. Vi har allerede en flok geder til at afgræsse mellem de bassiner, som vi ikke har nedlagt.

Hans Kristian Nygaard, landmand

På Hovmøllevej 3 -  lige overfor dambruget - driver Annette og Hans Kristian Nygaard et kvægbrug med 180 malkekøer. De overtog dambruget i juli 2021 efter at det var lukket ned i efteråret 2020.

HEDESELSKABETS MEDLEMSPULJE

Hedeselskabets medlemspulje er målrettet naturprojekter, som samtidig har en lokal forankring. 

Hedeselskabets lokale ambassadør, Morten Yde (tv), satte sammen med Hans Kristian Nygaard en sponsorstolpe der, hvor der senere opsættes bord og bænk – tæt på søen og med et godt blik for den nyopsatte storkerede.

Læs mere om støtte fra medlemspuljen her.

Morten Yde og Hans Kristian Nygaard ved søen i Rakkeby