Vandring ved Mønsted

Bedre naturstier til Mønsted

Borgerne og de mange turister, som især Mønsted Kalkgruber tiltrækker, har fået bedre adgang til den omkringliggende natur med et løft af områdets naturstier. Hedeselskabets medlemspulje har støtter projektet.

Det er dejligt at have masser af skov omkring sig, men hvis man ikke kender skoven og reglerne for at færdes i den, så afholder folk sig som regel fra det. Den problematik kastede de sig over at gøre noget ved i Mønsted og omegn.

”Vi har en utrolig aktivt lokalbefolkning, og gennem de seneste år har vi afholdt en række borgermøder for at arbejde med den fortsatte udvikling. Det udmøntede sig i fem arbejdsgrupper, hvoraf den ene har arbejdet med grønne områder," fortæller Kurt Mosgaard, der er tovholder, og fortsætter:

Vi har nogle fantastiske grønne områder med blandt andet Mønsted og Daubjerg Plantager, men de kan også være ufremkommelige med mindre man er meget lokalkendt. Målet var derfor at afmærke en række ruter og efterfølgende er der nedsat et pedelhold, som holder øje med, at stierne er pæne.

Håbet er selvfølgelig at få flere af Mønsteds nuværende indbyggere ud i skovene, men samtidig at tiltrække nytilflyttere. To lokale ildsjæle, Ove Harrestrup og Per Vegger, har påtaget sig at indgå aftaler med lodsejere og finde ruterne i skovene, og derefter indkaldes et arbejdshold med pælebor. Mønsted og Omegns Lokalråd søgte Hedeselskabets medlemspulje om midler til at afmærke ruter og sætte skilte og kort op, så det dermed bliver nemmere at finde rundt.

”Undersøgelser peger på, at vi danskere har fået et mere distanceret forhold til naturen, og den danske natur har så meget at byde på. Dette projekt er med til at gøre skovene i dette område mere tilgængelige, og det formål passer rigtig godt med Hedeselskabet. Skov er en del af vores DNA,” siger Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet.

Der uddeles årligt til ti projekter fra Hedeselskabets medlemspulje, og fælles for dem er, at de har en stærk lokal forankring.

”Fælles for Hedeselskabets medlemmer er, at de har en stærk tilknytning til naturen, og rigtig mange af dem yder en stor indsats i det lokalområde, de bor i. Lige som de gør i Mønsted og omegn. Med medlemspuljen ønsker vi at hylde og støtte det lokale initiativ og være med til at give lokale ildsjæle en økonomisk håndsrækning. Rigtig mange mindre projekter bliver til virkelighed med vores støtte, og det er vi stolte af,” siger Vibeke Højen.

Skiltning ved bypedellerne
Mange deltog i processen

Stierne findes frem

Lokale ildsjæle påtog sig at indgå aftaler med lodsejere og finde ruterne i skovene, og derefter indkaldes et arbejdshold med pælebor. Mønsted og Omegns Lokalråd søgte Hedeselskabets medlemspulje om midler til at afmærke ruter og sætte skilte og kort op.

Foto: Uffe Salomomsen

FAKTA

I Mønsted-Daugbjerg-området har der været brudt kalk til mørtel i næsten 1000 år, både i åbne brud og i minegange (gruber) under jorden. Både Mønsted- og Daugbjerg Kalkgruber har flere kilometer åbne grubegange, som kan besøges mod entré i sommerhalvåret. Selve graveområderne er kuperede og træbevoksede, og mellem dem ligger den over 100 ha store Daugbjerg Plantage. Mønsted Plantage ligger lige nordvest i den sydøstlige udkant af Daugbjerg Plantage i et kuperet og naturskønt morænelandskab.

Læs mere om Mønsted Kalkgruber

Læs mere om Daugbjerg Kalkgruber

Foto: Ann Dithmer

MønstedByskilt 500