For medlemmer

Publiceret 24.02 2020

Plantningssagen er stadig en folkesag

2019 VAR ET SÆRLIGT ÅR I SØNDERJYLLAND. HER KUNNE PLANTNINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND FEJRE 100-ÅRS JUBILÆUM OG UDGAV I DEN ANLEDNING EN JUBILÆUMSBOG.

Det er en noget grå eftermiddag i Sønderjylland og omegn – sådan én af de dage, hvor regnen bare ikke holder inde – heller ikke til ære for en flok, der samles på en plæne i en helt særlig anledning. Over en stor sten ligger pyntegrønt fra egen plantage, og  om lidt bliver stenen afsløret. Den markerer 100-års jubilæet for Plantningsselskabet Sønderjylland og er skænket af Hedeselskabet og HedeDanmark. Hedeselskabet var med til at anlægge plantagen, og der har altid været en nær tilknytning til plantningsselskabet, også her 100 år senere. HedeDanmark, Hedeselskabets datterselskab, HedeDanmark har passet de 1.500 hektar skove, som plantagen består af. Men faktisk er det slet ikke stenen, der er den egentlige anledning til, at vi er samlet her i dag – det er et par uger siden, at selve jubilæet blev markeret med stor opbakning fra aktionærer og andre med tilknytning til plantningsselskabet – i dag handler det om offentliggørelsen af bogen: Fra plantning til…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.