Skovtårnet set oppefra

Hedeselskabet køber 2.419 hektar skov

For medlemmer

Publiceret 24.02 2020

Nyheder - Vækst nr. 1 2020

Hedeselskabet er med knap 9.000 hektar skov allerede en betydende skoveejer, men sidst i 2019 blev der føjet yderligere are-aler til, da Hedeselskabets skovejerskab, DDH Forest, erhvervede 2.419 ha skov i Litauen.  

Skovene er fordelt over i alt 291 selvstændige ejendomme, der er spredt over det meste af Litauen. Denne ejendomsstruktur er sædvanlig for litauisk skovbrug, og den geografiske spredning af porteføljen medfører en reduceret risiko i forhold til bandt andet stormfald, insektangreb mv.  

”Opkøbet er det største jeg har været med til i min tid i Hedeselskabet. Det sker som et led i vores strategi om at optimere og udvikle vores samlede skovejerskab, og det er glædeligt, at vi på én gang kan erhverve så stor en skovandel. Den daglige drift skal udføres af HedeDanmark, som allerede har haft skovene i administration i en årrække. Vi har således et solidt in-ternt kendskab til skovene,” siger Allan Bechsgaard, skovrider, DDH Forest.  

Skovporteføljen indeholder en høj andel af skovfyr samt en omfattende andel ældre træ. Det styrker den samlede træarts- og alderssammensætning af Hedeselskabets skovejerskab i Baltikum.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.