For medlemmer

Publiceret 24.02 2020

Nye partnerskaber skal give mere skov til Danmark

Hedeselskabet har altid arbejdet med plantning og rådgivning inden for skovbrug. Derfor er det nærliggende at bidrage til at skubbe på skovrejsning anno nutiden. Første partnerskabsaftale er indgået med energiselskabet NRGi.

Skovrider Allan Bechsgaard har 20 år på bagen i Hedeselskabet, men set i relation til skovrejsning er det peanuts. Når man investerer i skov, handler det for det første om et langsigtet perspektiv, men det handler også om andet og mere end en investering, der skal give afkast – at dæmme op for klimaproblemerne, støtte op om FN’s verdensmål og samtidig også medvirke til at hindre tilbagegang i biodiversitet. Og så følger der en lang række andre herligheder. ’Klimaskov – for fællesskabet’ har Hedeselskabet valgt at kalde et nyt initiativ. 

”Træer binder CO2, og vi skal i de kommende år trække endnu mere CO2 ud af atmosfæren. Men i min verden favner klimaet også, at vi skal være med til at sikre biodiversitet. De to ting bliver ofte sat op som hinandens modsætninger, men de hænger sammen. Så konceptet handler ikke kun om maksimal produktion, det handler om at skabe en mangfoldig skov. Det handler om både at benytte og beskytte, dog ikke nødvendigvis på det samme areal, men skoven skal kunne rumme både arealer, hvor produktion er i fokus og arealer, hvor naturen…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.