For medlemmer

Publiceret 24.02 2020

Sådan bliver Vækst til

Siden stiftelsen i 1866 har  Hedeselskabet udgivet en tryksag. Fra 1866 til 1878 udgav Hedeselskabet 'Beretning om Det danske Hedeselskab', fra 1879 til 1983 udgav vi 'Hedeselskabets Tidsskrift' og fra 1984 har vi udgivet tidsskriftet Vækst. Især i de senere år er der kommet fokus på bæredygtighed og mærkning af tryksager. Her kan du læse lidt om, hvordan Vækst bliver til

TRYK VS. ONLINE

Vi kunne godt vælge kun at udgive Vækst i en onlineversion, men vi vil så gerne, at Vækst bliver læst, og alle tal, også vores egne undersøgelser, peger på, at et fysisk blad læses mere end en online version. Det giver en anden oplevelse og anledning til at gå i dybden med stoffet, når man sidder med et blad i hånden. Ved at omdele bladet giver vi også mulighed for, at flere ser det – man må gerne droppe det i naboens postkasse, når man er færdig med at læse. 

Man kan foranlediges til at tro, at der ikke er nogen klimapåvirkning ved at læse på en iPad eller i en e-bog, men det er faktisk ikke tilfæl-det. Et studie foretaget af forskere fra KTH Center for Sustainable Communications sammenligner klimapåvirkninger fra tre forskellige metoder til distribution og måder at læse tryksager på. Hvis man bruger 30 minutter på at læse nyheder, er klimapåvirkningen mindst, hvis man bruger et papirmedie sammenlignet med internettet.  Undersøgelsen er baseret på den samlede klimapåvirkning gennem hele tryksagens…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.