< Back to news list

Fremtidens forstad

I fremtiden skal det være godt at bo i forstæderne. Der skal være et levende byliv, hvor folk kender hinanden og mødes på tværs af sociale lag, og forstaden skal tæt på både naturen og storbyen. Det er visionen for projektet NærHeden i Høje-Taastrup Kommune, hvor kommunen og Realdania By og Byg er i gang med at udvikle fremtidens forstad.

I november vandt Arkitema Architects den prestigefylde World Architecture Festivals pris for 'Masterplan Future Projects' – for udviklingsplan for området Nærheden. Festivalen er en af verdens største arkitekturbegivenheder og uddeler hvert år priser til de mest banebrydende arkitektoniske projekter.

Nærhed til naturen prioriteres højt af mange byboere, og derfor har planlæggerne af NærHeden lagt vægt på, at det skal være let for beboerne at opleve og bruge det grønne.

”Et af hovedgrebene i projektet er det, vi kalder et rekreativt loop. Det er en stor oval, der går igennem området og binder den nye bydel NærHeden sammen med Hedehusene. Det er et rekreativt parkbånd med cykel- og gangsti, opsamling og forsinkelse af regnvand, som udnyttes rekreativt. Nogle steder er parkbåndet kun 20 meter bredt, andre steder måske 80 meter, hvor der bliver plads til boldbaner og andre aktivitetsrum, som igen er knyttet til skoler og børneinstitutioner,” fortæller projektdirektør Ole Møller fra byudviklingsselskabet NærHeden P/S.

Samtidig har det også været vigtigt for både Høje-Taastrup Kommune og Realdania, at området indrettes, så vand fra hverdagsregn og skybrud håndteres hensigtsmæssigt, og på en måde så det skaber oplevelsesværdi for beboerne i området. Den del af planen er udarbejdet af Orbicon, som har sørget for, at vandhåndtering, natur og rekreative arealer kommer til at gå op i en stor helhed. Det betyder blandt andet, at rent regnvand fra for eksempel hustage ledes til regnbede, vandløb og søer. Vandet tilfører byen værdi, og der skal ikke bygges store og dyre kloakker til rent regnvand. Let forurenet vand fra vejene renses i jordfiltre, mens beskidt vand fra husholdningerne ledes til kloakken.

Læs hele artiklen om NærHeden i Vækst 4-2016.

Læs her, hvordan du bliver medlem af Hedeselskabet og dermed modtager Vækst fire gange om året.