For medlemmer

Publiceret 01.12 2016

Med støtte fra en generalkonsul

Historie

Mange store, danske mænd har været med til at tegne Hedeselskabet gennem tiden. Deriblandt er den driftige generalkonsul Hendrik Pontoppidan. Hans navn står på tavlen i vindfanget på Hedeselskabets hovedkontor som tegn på, at han har ydet bidrag til selskabet. Som dygtig købmand havde han gode midler, og han var med til at støtte Hedeselskabets udvikling.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem