For medlemmer

Publiceret 01.12 2016

Med støtte fra en generalkonsul

Historie

Mange store, danske mænd har været med til at tegne Hedeselskabet gennem tiden. Deriblandt er den driftige generalkonsul Hendrik Pontoppidan. Hans navn står på tavlen i vindfanget på Hedeselskabets hovedkontor som tegn på, at han har ydet bidrag til selskabet. Som dygtig købmand havde han gode midler, og han var med til at støtte Hedeselskabets udvikling.

Første gang navnet Hendrik Pontoppidans navn bliver nævnt i forbindelse med Hedeselskabet er i årsberetningen fra 1867, hvori man meddeler, at Pontoppidan umiddelbart efter selskabets stiftelse har indmeldt sig som livsvarigt medlem.

Hendrik Pontoppidan er født den 24. marts 1814 i Rær præstegård ved Thisted, hvor hans far var sognepræst. Tre år gammel mister han sin far, og hjemmet i præstegården er dermed opløst, og Hendrik, den næstyngste af fem børn, kommer i huset hos en slægtning i Thisted. Som 13-årig sejler han som skibsdreng med en lille skude ved navn Ora et Labora (bed og arbejd) til Hamborg. Skuden vender tilbage med en ladning sukker, men forliser på den jydske vestkyst.

Efter strandingen bliver han sat i handelslære hos en grosserer M. W. Sass i København. Her viser han sine store evner i forhold til de strenge krav, der stilles til en handelslærling på den tid. Efter endt uddannelse kommer han til Altona, hvor han arbejder fra 1837-1840. Han er flittig og har stor trang til at blive selvstændig, og i 1841, 27 år gammel, nedsætter han sig som…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.