For medlemmer

Publiceret 01.12 2016

Fra regnvandshåndtering til borgerinvolvering

FORSYNINGSSELSKABERNE STÅR OVER FOR STORE INVESTERINGER DE KOMMENDE ÅR I OPGRADERING AF KLOAKSYSTEMER, HVOR SPILDEVAND OG REGNVAND SKAL SEPARERES – DET KOSTER MANGE PENGE, SOM ALLE ’LIGGER UNDER JORDEN’. KUNNE MAN BRUGE DET SOM LØFTESTANG TIL NOGET ANDET OG BEDRE?

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem