For medlemmer

Publiceret 01.12 2016

Fra regnvandshåndtering til borgerinvolvering

FORSYNINGSSELSKABERNE STÅR OVER FOR STORE INVESTERINGER DE KOMMENDE ÅR I OPGRADERING AF KLOAKSYSTEMER, HVOR SPILDEVAND OG REGNVAND SKAL SEPARERES – DET KOSTER MANGE PENGE, SOM ALLE ’LIGGER UNDER JORDEN’. KUNNE MAN BRUGE DET SOM LØFTESTANG TIL NOGET ANDET OG BEDRE?

Kloakseparering. Lyder ikke særlig sjovt vel? Det er det heller ikke – når regningen på et tocifret millionbeløb er betalt, og det eneste synlige resultat er to nye dæksler i vejen. Til gengæld er det en nødvendighed for at undgå overløb med spildevand i vandløb og søer, og samtidig undgå at få rent regnvand på renseanlægget. Men kunne man gøre noget andet og sjovere med de mange millioner? Det har Orbicon sat fokus på og arbejder pt. sammen med blandt andet Hedensted Spildevand og Hedensted Kommune om at udvikle landsbyen Uldum, som netop står over for kloakrenovering inden for en årrække. Når man fjerner regnvand fra kloaknettet, skal der etableres plads til vand på overfladen, og det giver mulighed for at skabe nye grønne, rekreative områder. Så det er en slags win-win-projekt.

For det er ikke kun forsyningsselskaberne, der skal investere. Kommunerne skal opretholde velfærdssystemet, og det kræver, at borgerne kommer til at spille en langt mere aktiv rolle. En udvikling som allerede er i gang flere steder. Medborgerskab kunne man kalde det.

Hør hvad…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.