For medlemmer

Publiceret 01.12 2016

Hvad betyder det lokale for dig?

Leder

Fællesskab, nærhed, samarbejde, tilhørsforhold og videndeling er nogle af de ord, kilderne sætter på begrebet LOKALT, som vi har valgt at kalde temaet i denne udgave af Vækst. Det står på mange måder i kontrast til ord, vi ellers beskriver denne tidsalder med; globalisering, vækst, udsyn, digitalisering. Eller gør det? Måske er det ’lokale’ også en måde at skabe ligevægt på, om det handler om at købe ind i den lokale gårdbutik i weekenden, sende børnene til sport i den lokale idrætsforening eller dyrke det lokale engagement i udviklingen af grønne byrum.

I Hedeselskabets arbejde som forening er fællesskabet et af omdrejningspunkterne.

Her, hvor vi snart forlader 150 året for Hedeselskabets stiftelse, er det oplagt at gå tilbage og se på, hvad der bandt foreningens medlemmer sammen i de første år. I 1888 havde en hverveannonce følgende ordlyd: ”Hedesagen, der i Betydning for vort Fædreland ikke staar tilbage for nogen anden Sag, fortjener at støttes mest muligt, og derfor rettes en indtrængende Opfordring til Alle og Enhver, som have Evne og Vilje til at ofre paa Fædrelandets Alter, om at indmelde sig som medlemmer i Hedeselskabet.”

I dag er det ikke hedesagen, der forbinder medlemmerne af Hedeselskabet. Derimod en fælles interesse for natur, miljø og energi og at udvikle og arbejde for at benytte og beskytte naturen. Det gør vi blandt andet ved at involvere os i studiemiljøer og samarbejde med de studerende om fremtiden. I jubilæumsåret har vi således også uddelt jubilæumslegat, hvor seks studerende får støtte til at rejse ud og hente viden hjem til Danmark.

Vi gør det også gennem uddelinger til…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.