Ingstrup2000

Fra vildnis til spiselig skovhave

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave - en offentlig have med spiselige planter til gavn og glæde for byens borgere såvel som besøgende.

For ca. et år siden blev der afholdt møde om en lokal udviklingsplan (LUP) i Ingstrup med henblik på at finde frem til de projekter, som kommunen og byens borgere kunne iværksætte for at sikre byens og lokalområdets udvikling.

En af de vilde ideer var tankerne om opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave. Hurtigt fik ideen bidt sig fast og en ivrig gruppe af lokale borgere gik i gang. Kort efter LUP-mødet blev skovhave-projektets initiativtagere med gartner Sophia Nox i spidsen kontaktet af menighedsrådet, som tilbød et kirkeligt ejet jordlod til projektet, og det skulle vise sig at være helt ideelt til formålet. På det trekantede stykke bag præstegården voksede der nemlig allerede en overdådig skov af hyld, brombær, mirabeller og hindbær, og området var omkranset af store træer og hække, der beskyttede det mod vinden.

Siden da er området blevet ryddet og de første plantninger er foretaget således, at der søndag den 30. september 2018 kunne inviteres til Åben Skov, hvor over 40 personer deltog og fik information om opbygningen af skoven efter permakulturens principper.

På naturens principper
Ingstrup Spiselige Skovhave er karakteriseret ved tilstedeværelsen af mange former for flerårige spiselige planter, der gror langs jordoverfladen såvel som i højden og giver grobund for en stor biodiversitet med en bred vifte af dyre- og plantearter.

- Formålet med skovhaven er at etablere et selvopretholdende økosystem med naturen som forbillede, hvor området - og i særdeleshed muldjorden - får tilført flere ressourcer, end der bliver taget fra det, forklarer Sophia Nox.

Fællesskab og selvforsyning
Idéen bag Ingstrup Spiselige Skovhave udsprang af et ønske om at bringe naturen og naturens ressourcer tættere på borgere og besøgende i Ingstrup ved at skabe et skovrum til fouragering, fordybelse, forundring og læring. Sophia Nox forklarer yderligere:

Ingstrup Spiselige Skovhave kommer til at fungere som et frirum for byens borgere og andre interesserede, hvor de kan samle mad fra havens mange planter, gå en tur, lære om spiselige planter eller blot tage en pause fra hverdagens stress og jag.

En del af formålet er ligeledes, at Ingstrup Spiselige Skovhave skal kunne danne ramme om forskellige begivenheder, f.eks. naturundervisning for skolebørn, udflugter med madklubben, kurser og foredrag om naturpleje eller friluftsgudstjenester.

FAKTA

I oktober 2018 blev etableringen af jordlaget og start på plantningen af kronelaget påbegyndt.

Idéen bag Ingstrup Spiselige Skovhave udsprang af et ønske om at bringe naturen og naturens ressourcer tættere på borgere og besøgende i Ingstrup ved at skabe et skovrum til fouragering, fordybelse, forundring og læring.

Ingstrup Spiselige Skovhave kom godt fra start i 2019, men forskellige uheldige omstændigheder førte i foråret 2020 frem til at haveprojektet lukkede ned. 

 

Ingstrup600