For medlemmer

Publiceret 14.09 2020

Tema: At genoprette naturen

Ny, genoprettet, oprindelig natur. Vi hører ofte begreberne i disse år, men hvad betyder de egentlig, og hvad er i øvrigt udslagsgivende for, hvordan vi forvalter naturen? Og kan man overhovedet genoprette natur?

Ny, genoprettet, oprindelig natur. Vi hører ofte begreberne i disse år, men hvad betyder de egentlig, og hvad er i øvrigt udslagsgivende for, hvordan vi forvalter naturen? Og kan man overhovedet genoprette natur? De og mange flere spørgsmål har vi stillet Jacob Palsgaard Andersen, vicedirektør i Aage V. Jensen Naturfond, der ejer og driver naturarealer og foretager og støtter genopretningsprojekter. Cecilie Rubow, der er antropolog og lektor på Institut for Antropologi, Københavns Universitet og arbejder på en bog om vores relation til naturen. Og landskabsarkitekt Thomas Juel Clemmensen, der blandt andet er forfatter til bogen ’Kulturnatur’ om naturgenopretning og kulturarv.

Entreprenante forvaltere
Rigtig mange steder i verden er naturen forvaltet, omlagt, indvundet, bebygget – Danmark er et af de lande, der har mest dyrket land. Godt 60 procent af arealet er landbrugsjord, mens byer, veje m.m. udgør cirka 12 procent. Vi har været rigtig dygtige til at nyttiggøre landskabet, og…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.