For medlemmer

Publiceret 14.09 2020

Leder

Danmark er et af de lande i verden med mest dyrket areal, men de seneste år er der kommet et stadig større fokus på at give tilbage og skabe mere plads til naturen. Blandt andet i samarbejdet mellem Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, som anbefaler at tage 100.000 hektar landbrugsjord ud og omlægge til natur.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem