For medlemmer

Publiceret 14.09 2020

Leder

Danmark er et af de lande i verden med mest dyrket areal, men de seneste år er der kommet et stadig større fokus på at give tilbage og skabe mere plads til naturen. Blandt andet i samarbejdet mellem Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, som anbefaler at tage 100.000 hektar landbrugsjord ud og omlægge til natur.

I dette nummer af Vækst sætter vi spot på ny, gammel og genoprettet natur. “Vi har været enormt entreprenante i det danske landskab, og det har haft konsekvenser for vores oprindelige natur. Langt hen ad vejen vidste vi bare ikke bedre, og vi er blevet klogere,” siger vicedirektøren fra Aage V. Jensens Naturfond. Han giver sammen med to andre eksperter bud på spørgsmål om genopretning, bevaring og om et øget fokus på kendskab til naturen betyder, at vi passer bedre på den.

Vi har også besøgt tre forskellige naturprojekter, hvor natur enten er blevet genskabt, bevaret eller ny natur er opstået. HedeDanmark har bygget et 3,3 km langt dige og flyttet 31.000 m3 jord som en del af to af projekterne. Begge eksempler på, at det på én gang er konkret og temmelig kompliceret at arbejde i naturen.

Naturgenopretning fylder stadig mere hos Hedeselskabet – og vi bliver naturligvis også klogere. Arbejdet med at finde den mest bæredygtige måde, hvorpå vi benytter, beskytter og udvikler naturen er helt centralt,…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.