For medlemmer

Publiceret 14.09 2020

Landmand vil skabe Danmarks flotteste overdrev

Landmand Peter Hindbo stod med et stykke svært dyrkbart jord og besluttede sig for at omlægge det til natur. Det er der kommet et værdifuldt overdrev ud af.

Overdrev – måske ikke den naturtype, vi hører allermest om. Muligvis fordi kun cirka 1 procent af det danske areal er overdrev, men der findes værdifuld natur på denne næringsfattige naturtype. ”Der er især fokus på skovrejsning og etablering af vådområder, når nye arealer skal udlægges til natur, men vi mangler den tørre, næringsfattige natur, som overdrevet er. Fordi jorden er næringsfattig, knytter der sig nogle helt særlige og sjældne plantearter til, og der er yder- mere nogle insekter, som udelukkende går på de arter. Så hvis vi vil passe på de sjældne arter, skal vi også have fokus på de næringsfattige områder, og projektet her viser bare, at det ikke nødvendigvis kræver store EU-støttede projekter. Her har vi en enkelt landmand, der har taget et helt fantastisk initiativ,” siger Dorthe Brix Aaboer, biolog ved Kolding Kommune og rådgiver på projektet.

Vi traver op af en leret og sandet skråning fra den nyanlagte parkeringsplads. Til højre ligger naboens mark, hvor køer græsser – der er ved at blive hegnet her, så de kan også…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.