For medlemmer

Publiceret 14.09 2020

Åbent hus hos Hedeselskabet

Brug denne efterårsaften til at besøge Hedeselskabets hovedkontor i Viborg og få både viden og oplevelse.

Du får en præsentation af Hedeselskabets mange forskellige aktiviteter. Der bliver også tid til at besøge Hedeselskabets museum.

Hedens opdyrkning var en kraftpræstation af de mennesker, der brød alen, fjernede sten fra markerne og spredte den tunge mergel. Samtidig var det et mesterstykke i udvikling af ny viden og teknikker, der bidrog til at genskabe frugtbarheden i et landskab, som var blevet udpint af overdreven træhugst og landbrugsmæssig udnyttelse. I Hedeselskabet er vi stolte af vores spændende historie, som formidles under rundvisningen i vores museum. Her er der mulighed for at fordybe sig i hedeopdyrkning, plantagedrift, læplantning, mergling, jordbundsanalyser og landindvinding. I dag bygger Hedeselskabet videre på grund- læggeren Dalgas’ og selskabets holdninger om at tænke nyt, tænke i helheder og tænke fremad. Vi skaber grøn innovation, udvikler og leverer

Tilmelding
Arrangementet er gratis og åben for alle – også for…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.