For medlemmer

Publiceret 01.09 2016

Årene efter stiftelsen

Historie

Hedeselskabet fik hurtigt medlemmer fra hele landet, men interessen blandt den brede landbefolkning var til at begynde med ikke så stor som forventet.

Blandt de første aktiviteter var at ansætte mergelsøgere, der skulle vise bønderne, hvor mergelen forekom. Dette udviklede sig med tiden til et stort arbejdsområde, hvor det meste af Jylland var forsynet med mergelbaner til distribution.

I stiftelsesåret anlagde man en planteskole i Herning. Det blev senere til et betydeligt antal. I dag er de mange mindre planteskoler nedlagt til fordel for en stor planteskole. I selskabets første årsberetning i 1867 meddeler man, at fire plantager er under oprettelse, herunder a/s Hovborg Plantage, der er stiftet 24. november 1866, som er støttet med 100 rigsdaler (svarer til 200 kroner). Derudover har Hedeselskabet understøttet det nystiftede selskabs ansøgning om tilskud fra Indenrigsministeriet. For at yde tilskud herfra, er der stillet fordring om, at plantningsarbejdet udføres efter anvisning af Hedeselskabet. Dermed blev selskabet placeret i en central rolle, der varede i al den tid, staten ydede tilskud til de, med selskabets medvirken, oprettede fredskovsplantager, det vil sige til omkring 1981. Hovborg Plantage har nr. 1 i Hedeselskabets fortegnelse over disse plantager. I 1867 anlægges den første kommunale plantage i Holstebro.

Geografiske billeder
I 1867-68 udgiver E.M. Dalgas sit berømte værk ”Geografiske Billeder fra Heden”. Heri…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.