For medlemmer

Publiceret 01.09 2016

Årene efter stiftelsen

Historie

Hedeselskabet fik hurtigt medlemmer fra hele landet, men interessen blandt den brede landbefolkning var til at begynde med ikke så stor som forventet.

Blandt de første aktiviteter var at ansætte mergelsøgere, der skulle vise bønderne, hvor mergelen forekom. Dette udviklede sig med tiden til et stort arbejdsområde, hvor det meste af Jylland var forsynet med mergelbaner til distribution.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem