MIlleBramsenPlymount2000

Mille Bramsen

Bioteknologi, diplomingeniøruddanelse, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Mille Bramsen800
Bioteknologi, diplomingeniøruddanelse, Ingeniørhøjskolen, AU

Mille Bramsen

Praktikophold ved forskergruppen Plymouth Marine Laboratorie, UK, som arbejder med et algeprojekt, hvor de opformerer genmodificerede enzymer i alger. 

 

Laboratorie i Plymouth med prøver på køl

Rejsebrev fra Mille Bramsen

November 2020

Kære Hedeselskabet

Lige nu befinder jeg mig i Plymouth, der ligger i Devon i det sydlige England. Til dagligt studerer jeg til diplomingeniør i Bioteknologi på Aarhus Universitet, og som et led i min bachelor, er der 5 måneders praktik på 3. år. I praktikken har man mulighed for at komme ud og få noget praktisk erfaring som ingeniør. 

Naturen har altid interesseret mig, og i den forbindelse ansøgte jeg om at komme i praktik ved en forskergruppe, som arbejder på at opformere enzymer i alger. Dette var i mine øjne et utrolig spændende og fremtidsrelevant projekt, som kunne gøre produktionen af eksempelvis antistoffer mere fordelagtig, samt miljøvenligt da alger vokser på sollys og CO2.

Jeg er netop nået halvvejs i min praktik hos Plymouth Marine Laboratorie, hvor vi er i gang med en række forskellige projekter, som alle er rettet mod at optimerer og producerer DNA vektorer til overførelse i algearten Phaeodactylum Tricornutum. 

Det har været en meget speciel situation at være afsted under Corona, fordi hverdagen har været så anderledes i forhold til begrænsninger og restriktioner. Jeg føler mig utrolig heldig over at jeg stadig havde mulighed for at komme afsted. 

Jeg bor på kollegie her i Plymouth, dette har givet utrolig meget, i form af fællesskaber og turer vi har været på. Vi har bl.a. været ude og se en masse byer i det sydlige England og Wales, og mærket kulturen og menneskerne, samt spist alle de lokale specialiteter og opleve naturen i form af vandre turer og udflugter til nationalparker som Stonehenge og Dartmoor.  

Praktikken har allerede givet så meget, både det praktiske laboratorie arbejde og måden hvorpå man kan gribe en ny problemstilling an. Derudover har det bidraget til en stor personlig udvikling, samt indblik i at indgå i en international virksomhed og skabe nye forbindelser. 

En stor faktor for at praktikken har været mulig, har været Hedeselskabets jubilæums legat. Dette er jeg utrolig taknemmelig for.

Mange hilsner Mille Bramsen