Skov efterår rødt blad 2000

Matilda Elkjær Mattsson

Humanistisk samfundsvidenskabelig-idrætsvidenskab, kandidatstuderende, Københavns Universitet

Matilda Elkjær Mattsson
Humanistisk samfundsvidenskabelig-idrætsvidenskab, kandidatstuderende, KU

Matilda Elkjær Mattsson

Semester ved University of South-Eastern Norway, Norge, med det formål at kunne undervise i friluftsliv, få indsigt i naturpleje samt normer og love forbundet med det at færdes i naturen.

Matilda Elkjær Mattssonn i Bø (Norge) på friluftslivsstudie

Rejsebrev: April 2021

Kære Hedeselskabet,

Jeg er nu 4 måneder inde i mit udvekslingsophold på University of South-Eastern Norway og sender jer med dette rejsebrev en varm hilsen.

Friluftsliv i smukke Norge

Efter lang tids forventningsfuld venten blev det endelig min tur til at komme afsted på udveksling til Bø i Norge. I en coronatid, hvor man ikke helt tør glæde sig til noget, var det en befrielse, da udvekslingsopholdet blev bekræftet i starten af december måned 2020. Det var en endelig realitet. Jeg skulle afsted. Aldrig har jeg følt mig mere heldig.

Jeg følger kurset “Nordic Backcountry Skiing and Outdoor Leadership”, som er en international friluftslivslinje. I Midt-Telemark Kommune, som er den kommune, jeg bor i, er der et meget lavt smittetryk, som gør, at Universitetet er åbent. Vi har fysisk undervisning og forelæsninger, men altid med en meters afstand. Vi er 20 studerende på holdet fra både Tjekkiet, Østrig, Slovakiet, Tyskland, Winsconstin, Spanien og Danmark.

Vintersæsonen  
Da semesteret startede i begyndelsen af januar, var det midt i Norges kolde vintersæson. Derfor har ski også været omdrejningspunktet i mit liv de sidste mange uger. Jeg har lært at bygge ski og stå på fjeldski, men også lært om lavinefare, søgningsstrategier og glaciologi. Det har virkelig været spændende at studere forskellige lag i isen og deres betydning for skredfare. Vi har også brugt lang tid på at øve os på det værst tænkelige, at en lavine bliver udløst og fanger en eller flere personer under sneen.

Vi har øvet forskellige metoder til at lede efter forsvundne personer og lært vigtigheden af at være hurtige og effektive i søgningen, da det er inden for de første 15 minutter, at en person, som er fanget i sneen, stadig kan reddes ud i live.

Undervisning på fjeldet
Det meste af undervisningen har foregået ude på fjeldet, hvor vi har lært, hvordan man færdes i naturen på en ansvarlig og respektfuld måde. Den udendørs undervisning er blevet suppleret med mere teoretisk viden omkring fjordlandskaber, geologi og regionale økosystemer. Der har på den måde været en god balance mellem teori og praksis, idet vi har lært at bruge vores viden og praktiske færdigheder i fjeldene og fjordene, der omgiver os.

Et friluftslivsparadoks
Gennem undervisningen og de mange ture, vi har haft ude på vinterfjeldet, er mange væsentlige problematikker og paradokser ved friluftslivet også blevet tydeliggjort. Friluftsliv er ikke kun naturpleje, og at færdes i naturen gør os ikke miljøvenlige. Friluftsliv er i nyere tid også forbundet med et stort CO2-aftryk. I jagten på fantastiske naturopleveler rejser vi længere, køber mere udstyr og sætter flere spor. Vi flyver til eksotiske destinationer for at stå på ski, vandre på de højeste bjerge og dykke i de dybeste have. I en søgen efter at lade vore egne batterier op, dræber vi så i virkeligheden jordens? Bevarer vi, eller nedbryder vi? Dette friluftslivsparadoks er utroligt spændende at udforske og udfordre.

En fantastisk mulighed
I skrivende stund er vintersæsonen slut og en forårssæson med kano og kajak er påbegyndt. Norge er fuldstændig eventyrligt og har allerede givet mig oplevelser, ideer og nuancer, jeg vil tage med mig ind i mit studie og kommende arbejdsliv. TUSIND tak til Hedeselskabet for jeres flotte bidrag, som jeg er meget taknemmelig, stolt og beæret over at have modtaget.

Bedste hilsner
Matilda Elkjær Mattsson

Takkebrev Matilde Elkjær

Rejsebrev: August 2021

Kære Hedeselskabet,

Jeg vil meget gerne sende jer en stor tak for den støtte, som I har ydet i forbindelse med mit udvekslingsophold ved University of South-Eastern Norway, forårssemesteret 2021. Jeres økonomiske støtte har været uvurderlig for mig. Den gav mig muligheden for at bosætte mig i Norge og fokusere fuldt ud på de oplevelser,jeg havde i vente. Oplevelser, der har beriget mig både fagligt og personligt. Jeg ønsker i dette takkebrev at give jer en indsigt i mine oplevelser, og endnu en gang sige jer tusinde tak fordi I valgte at støtte mig økonomisk.

Mit forløb i Bø, Norge strakte sig over 6 måneder, fra januar til juni, hvilket gav mig mulighed for at opleve både sommer og vinter i det naturrige land. Bø er en lille by med omkring 5000 indbyggere, hvoraf mange går på det lokale Universitet.

University of South-Eastern Norway er et meget anerkendt universitet, og udmærker sig ved at have et højt akademisk og praktisk niveau indenfor natur- og friluftsliv. Bø er også kendt som et danskerparadis, da der er rigtig mange danskere, der tager til Bø for enten at studere eller undervise i friluftsliv. Bø er en fantastisk og anderledes studieby, idet den består af et trygt lokalsamfund, hvor man bliver taget imod med åbne arme. Geografisk er Bø placeret tæt på Bø elven og fjeldet Lifjell, hvilket skaber optimale betingelser for både sommer og vinteraktiviteter. Gennem kursusforløbet Nordic Backcountry Skiing and Outdoor Leadership har jeg derfor både stiftet bekendtskab med fjeldski, kano og kajak. Den udendørs undervisning er blevet suppleret med mere teoretisk viden omkringfjordlandskaber, geologi og regionale økosystemer.

Lederskab
Fagligt har mit udvekslingsophold på mange måder været med til at styrke og forbedre mine faglige kompetencer. Jeg har haft muligheden for at tage særlige friluftslivskurser, der ikke udbydes på Københavns Universitet, hvilket har udvidet min erfaringshorisont og mit læringsrepertoire. Kursusforløbets store fokus på lederskab har bidraget positivt til min faglige udvikling, og skabt en større tryghed i rollen som leder af en gruppe. Lederskab har også været omdrejningspunktet for det at færdes sporløst i naturen, og jeg har lært hvordan lederskab og naturpleje går hånd i hånd.

Fremtidsdrømme
At bo og leve i Norge har været en stor oplevelse. Jeg har stiftet bekendtskab med en ny kultur, lært nye mennesker at kende og på den måde fået indsigt i et andet folkefærds levemåde og traditioner. Deres fortællinger har givet mig en udvidet forståelse for nationaliteter og mangfoldighed, som vil komme mig til gode i mit drømmejob som underviser i friluftsliv for børn og unge i udsatte positioner.

Efter at have boet et halvt år i Norge er jeg blevet dybt fascineret af landet og drømmen om at arbejde netop der, ligger ikke langt ude i horisonten. Jeg føler mig tæt forbundet til det norske folkefærd, og jeg har gennem mit udvekslingsophold haft mulighed for at tilegne mig en forståelse og et indblik i landets historie, kultur og mentalitet. Særligt den særegne norske friluftslivs tradition har været en stor inspirationskilde. Jeg håber, at mit kendskab til landet en dag vil kunne gavne mig på en fremtidig arbejdsplads.

International forståelse
Udvekslingsopholdet har også givet mig en større international forståelse, idet alt undervisning foregik på et hold med 20 internationale studerende. Det var fantastisk lærerigt at møde andre med samme referenceramme som jeg selv, og i det møde blive inspireret og udfordret. Mødet med en anden kultur og et andet perspektiv vakte min nysgerrighed, både uddannelsesmæssigt og personligt. Jeg håber og forventer at kunne bibeholde den tætte kontakt til mine medstuderende og på sigt opbygge både oversøiske og nordiske samarbejder, jeg kan få glæde af i mit kommende studie- og arbejdsliv.
Gennem kursusforløbet Nordic Backcountry Skiing and Outdoor Leadership, har jeg opdaget friluftslivets muligheder i både en pædagogisk- og undervisningsmæssig kontekst. Kurset har også nuanceret væsentlige problematikker og paradokser ved friluftslivet og har været med til at skabe en naturlig kritisk måde at anskueden friluftskultur, jeg har været og stadig er en del af.

Min hverdag i dag
Til daglig studerer jeg kandidatuddannelsen i Humanistisk Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab på Københavns Universitet, hvorfor dette forløb har været særligt givende for min uddannelse. Jeg har udforsket og afprøvet forskellige grene af friluftslivet, samt stiftet bekendtskab med nuancer og måder at se og forstå den idrætslige verden på. Dette har betydet, at jeg i dag sidder med en meget større kulturel og idrætslig viden, som jeg glæder mig til at tage i brug i mit kommende arbejdsliv.

Endnu en gang vil jeg blot nævne min store taknemmelighed for jeres økonomiske støtte. De modtagne midler har i høj grad hjulpet mig med den praktiske del af min rejse, såsom bøger, udstyr og husleje. Jeres håndsrækning har givet mig en helt fantastisk oplevelse, og jeg vil aldrig glemme, hvor denne håndsrækning er kommet fra.

Tusind tak for støtten

Bedste hilsner
Matilda Elkjær Mattsson