Studerende-i-Canada

Clara Laurine Berg-Jensen

Samfundsvidenskabelig bachelor med fagretning TekSam, Roskilde Universitet

Clara-Berg-Jensen
Faculty of Arts and Science på Concordia Universitet Montreal, Canada

Clara Laurine Berg-Jensen

Fordybelse i ny viden om klima- og biodiversitetskrisens komplekse dilemmaer og påvirkning på fødevaresystemet, gennem specialiserede fag om bl.a. planters biolog og grøn økonomi. Jeg er optaget af bæredygtig fødevareproduktion og styrkelsen af et sundt mikroliv i jorden, så vi genopretter et resilient fødevaresystem globalt og sikre fødevaresikkerhed.