Clara Guttman Andersen 2017 2000

Clara Guttman Andersen

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Clara Guttman Andersen 2017 600
Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Clara Guttman Andersen

Semester på University of British Columbia med fokus på insekt- og svampeangreb på træer og hvilke forvaltningsmæssige tiltag, der gøres brug af i British Columbia for at bekæmpe angreb og epidemier.

Læs portræt af Clara Guttman Andersen nedenfor

Hvad vil du fremhæve ved din uddannelse?
Efter det første år specialiserer man sig inden for én af fire retninger, og jeg har valgt naturforvaltning. Her kombinerer man biologisk viden med politik og økonomi. Det er en meget tværfaglig uddannelse, der har fokus på, hvordan man som naturforvalter er brobygger. Vi beskæftiger os meget med klimaforandringer og miljøspørgsmål. Jeg tror, at vores styrke er, at vi bliver i stand til at forstå mange lejre i debatten, og derfor har vi en vigtig opgave i at kommunikere den biologiske viden ud til den bredere befolkning. Min interesse er primært inden for invasive arter, træsygdomme og epidemier. 

Hvordan er din interesse for området opstået?
Jeg har længe haft en stor interesse for, hvad klimaforandringer gør ved naturen og økosystemer, og i den forbindelse er jeg stødt på emnet invasive arter. Problematikken opstår bl.a. fordi, der er nogle klimatiske forhold, som ændrer sig, men også grundet øget handel lande imellem. Det betyder, at globalisering kombineret med klimaforandringer har øget problemet med invasive arter. Jeg har så valgt at fokusere på skovbrug.

Hvorfor valgte du University of British Columbia?
De udbyder mange kurser inden for skov- og naturforvaltning, og de har et stort fakultet for skovbrug. De er langt fremme i forskning inden for blandt andet træsygdomme, og det er meget karakteristisk for professorerne, at de brænder enormt meget for deres felt. Deres naturforvalteruddannelse er især møntet på skovbrug, da de har enorme skovarealer, og det er det felt, som jeg fortsætter inden for med min bacheloropgave.

Hvad har du taget med hjem fra dit ophold i Vancouver?
Jeg har fået inspiration til mit bachelorprojektet, hvor jeg skal lave risikovurdering af spredningsveje for sygdommen ’europæisk vissenskimmel’ i Danmark. Sygdommen har bredt sig i UK, og der er muligvis en risiko for, at den også kommer til Danmark.
Derudover har det været sjovt at opleve, hvad et tema som nationalparker indebærer i et land, som er så meget større end Danmark. De har naturligvis nogle andre muligheder, fordi det er en helt anden skala, men på mange måder er det de samme teorier og bekymringer, som ligger bag. For eksempel hvordan by og land kan komme i konflikt med hinanden, og hvordan mennesket påvirker naturen.

Hvorfor har det været vigtigt for dig at rejse ud?
Det er altid vigtigt at få inspiration, ellers sidder man let fast i de samme mønstre. Det har også handlet om at få et netværk, og har været spændende at møde folk fra andre nationer. Vi er jævnaldrende og studerer samme uddannelse, men vi har hver især helt forskellige blik på og holdninger til naturforvaltning, og det har givet anledning til nogle spændende samtaler. Det giver en anden forståelse af ens egne forudindtagelser. Vi har nogle meget forskellige udgangspunkter, og det er interessant at få dem udfordret.