Bruno MIkkelsen2000

Bruno Mikkelsen

Skov- og landskabsingeniør, 2. år, Skovskolen i Nødebo, Københavns Universitet

Bruno Mikkelsen800
Skov- og landskabsingeniør, 2. år, Skovskolen i Nødebo, KU

Bruno Mikkelsen

Praktikophold i Nationalpark Gesäuse, Østrig. Formålet med opholdet er at tilegne sig viden om naturlige dynamikker i skov og landskab. Parken er Natura2000-område, og derfor vil naturbeskyttelse indgå i arbejdet.

 

Østrigsk nåleskov med stejlt terræn

Rejsebrev fra Østrig og Bruno Mikkelsen

Marts 2021

Mit praktikforløb er nu godt og vel halvvejs, og jeg har indtil nu oplevet både sommer, efterår og vinter hernede. Vinteren har lagt en dyne af sne i bjergene, så det har desværre ikke være forsvarligt at arbejde i bjergene, så vi har holdt arbejdet til dalene i løbet af vinteren.                    

Foråret byder forhåbentligt på en masse nye spændende opgaver i bjergene.

Snowboardet på ryggen
Jeg ankom hernede midt i august og blev jeg indlogeret i et lille hus, ude midt i nationalparken. Naturen er derfor lige uden for døren og dette har jeg haft stor glæde af, både i fritiden og i arbejdet i parken.

Jeg har brugt en stor del af fritiden ude i parken, på vandreture og i løbet af vinteren har jeg været på flere snesko ture med snowboardet på ryggen og altid med kameraet i rygsækken.

Tyndinger i rødgran
Arbejdsopgaverne har været meget varieret og interessante indtil videre. Hele parken er Natura2000 område og er på IUCN’s liste over bevaringsværdige områder i kategori II, dette betyder at parkens natur og landskab er særlig bevaringsværdigt. 

Mit primære arbejde har været at hjælpe naturen lidt på vej. For at bibeholde IUCN’s kategori II, skal parken ved udgangen af det 30. leveår have minimum 75% vildnis. Man må ikke efterfølgende lave indgreb i området. De indgreb jeg har lavet, har været i form af tyndinger i områder med for meget rødgran (Picea abies). 

Der var allerede lavet en plan for hvilke områder der skulle hjælpes på vej, så jeg fik desværre ikke lov til at være med til selve planlægningen. Men den praktiske/udførende del har været interessant og lærerig.

Vi har hele tiden i mente at de hjemmehørende arter skal forfordeles, således at der på længere sigt opnås en mere naturlig skov, med stor aldersvariation og en god artsspredning i bevoksningerne.

Et vanskeligt og varieret terræn
Terrænet hernede har klart påvirket arbejdet. Jeg har lavet skovtransformationer på områder med en terrænstigning på 50% og stejlere. Dette giver naturligvis nogle udfordringer i forhold til at få det skovede tømmer ud til en kørefast vej, så det kan blive afhentet. Denne problemstilling blev løst med en lastbil med et wiresystem og dygtige skovarbejder. Det skal dog siges at alle træer under 15 cm i diameter får lov til at ligge, samt at alt stående dødt ved også får lov til at stå, til gavn for insekter og svampe.

De naturlige dynamikker, i form af laviner, vind/stormfald, stenskred, snetryk, typografbiller (barkbiller) osv. er dynamikker der får lov til at udfolde sig (så frit som muligt, der er veje og huse der er beskyttet) og derved skaber de også en masse variation i området.

Alt det arbejde der bliver lavet i parken, er udført af den Steiermärkischen Landesforste (en pendant til naturstyrelsen). Samarbejdet med Landesforsten har også budt på opgaver i almindelig produktionsskov uden for parkens område. Jeg har derigennem også fået en del praktisk erfaring i almindelig skovdyrkning og om hvordan dette fungerer i alperne.

Områderne, der ligger over trægrænsen, består hovedsageligt af alpine græslandskaber, med et utal af små buske og urter. I disse områder er der egentligt ikke så meget pleje at udføre, da de aldrig har være dyrket. Så arbejdet her, består hovedsageligt i at vedligeholde skilte og stier, således at publikum bliver inden for de afmærkede vandreveje.

Almhytterne, der i Østrig er en del af kulturhistorien og ofte befinder sig længere nede i dalene, har om sommeren køer gående og dette skaber, om end kunstigt, en anden form for habitat. Her findes der mange forskellige arter af insekter, planter og svampe der fx ikke findes i skoven.

Jeg har allerede fået rigtigt meget ud af praktikken og de opgaver jeg er blevet stillet hernede. Jeg har fået lov til at arbejde med maskiner af en anden kaliber end dem vi bruger derhjemme, men samtidigt også med de maskiner der bliver brugt i skovbruget i Danmark, derfor ville det ikke være muligt for mig at få det samme ud af et praktikophold i det danske.

Mange hilsner 

Bruno Mikkelsen