Skov er en del af Hedeselskabets DNA

Bertram Møbius Pedersen

Specialestuderende, skovbrugsvidenskab, Københavns Universitet

Bertram 2019
Specialestuderende, skovbrugsvidenskab, Københavns Universitet

Bertram Møbius Pedersen

Dataindsamling i Sverige i forbindelse med specialeprojekt om de tidlige udrensninger og hugstindgrebs virkning på vækst og kvalitet i stilkeg på gode boniteter. Projektet skrives i samarbejde med Trolleholm Gods i Sverige.

Skov Bertram 2019

Rejsebrev fra Bertram Møbius Pedersen

Bertram Møbius læser til forstkandidat (Forest and Nature Management) på KU. Som en del af uddannelsen er han i gang med et praktikforløb i det sydsvenske ved Trolleholms Gods, hvor han samler data ind til sit praktikforløbsprojekt, som også skal bruges til et kommende specialeprojekt.

Projekterne handler overordnet om de tidlige udrensninger og hugstindgrebs virkning på vækst og kvalitet i stilkeg på gode boniteter. De indsamlede data skal i første omgang bruges til at udarbejde en revideret tilvækstoversigt for stilkeg på Trolleholms Gods. Tilvækstoversigten skal senere bruges til specialeprojektet, hvor der dykkes mere ned i konsekvenserne ved godset dyrkningsmetode, her særligt effekterne af deres tidlige udrensninger og hyppige og hårde hugstindgreb. Bertram har sendt et rejsebrev fra Trolleholm nær Eslöv, Sverige

Kære Hedeselskabet

Der er nu gået 6 uger i det sydsvenske, hvor størstedelen af tiden er brugt i skoven.

Målingerne i skoven
Størstedelen af tiden har indtil nu været brugt på selve dataindsamlingen i skoven. Jeg måler cirka 7-8 timer i skoven hver dag, hvilket bliver til mellem 10-12 prøveflader.

Det er hårdt arbejde, men jeg kunne ikke ønske mig en bedre arbejdsplads end ude midt i skoven, også selvom her til tider bliver lige stille nok. Naturen kan nydes i fulde drag, særligt når skovens beboere i form af dåvildt og råvildt viser sig i ny og næ. Jeg samler primært data ind fra bevoksninger i alderen 15-39 år, da det er her de tidlige hugstindgreb og udrensninger finder sted og har den største indvirkning på egens fremtidige vækst. Det er derudover i aldrene 0-39 år at

Trolleholms Gods har størstedelen af deres egebevoksninger indenfor dette aldersinterval. Det udgør 460 hektar af i alt 580 hektar eg. Af denne grund skal jeg også til tider løbe stærkt for at nå de planlagte prøveflader jeg hver dag skal have målt.

Databehandling foran computeren
Når jeg ikke er i skoven for at samle data ind, bruger jeg en del tid foran computeren, hvor alt den indsamlede data bliver behandlet. Dette giver et godt pusterum efter en lang dag i skoven, hvor der kan slappes lidt mere af, og lades op til dagen efter. Det giver også mulighed for at tjekke op på om der skulle være fejl i de indsamlede data, og mulighed for at få rettet eventuelle fejl i god tid. Selve praktikforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i november. Eksamen tager udgangspunkt i rapporten som jeg udarbejder. Derfor er jeg allerede nu godt i gang med at arbejde på rapporten, så jeg ikke ender i tidspres op mod afleveringsfristen.

Livet i Sydsverige
Jeg bor på et B&B nær Eslöv, kun 5-15 minutter fra skovene jeg måler. Det ligger lidt ude på landet, så her er dejlig fredeligt og flotte omgivelser. Der er ikke store muligheder for socialt samvær med nogen i fritiden, men fritid har der heller ikke været meget af indtil nu. Jeg kan efter en lang dag i skoven og databehandling foran computeren, lige nå ind til Eslöv og købe ind og træne, før dagen er omme. På de regnfulde dage hvor jeg ikke kan måle, da udstyret ikke kan tåle vand, har jeg heldigvis mulighed for at tage ned på godskontoret, for at sparre med godsforvalteren.

Udvekslingsopholdet er for mig en fantastisk mulighed, hvor jeg kan udvikle min faglige viden og mit faglige netværk. Det giver også mulighed for at jeg selvstændigt kan stable et specialeprojekt på benene, med udgangspunkt i et nyt datasæt som jeg selv har indsamlet. Der skal derfor lyde en stor tak til Hedeselskabet, for den støtte jeg har fået i forbindelse med mit ophold i Sydsverige.

Mange hilsener Bertram