himmel 2000

Benedicte Bennike Lütken

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, 2. år, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet.

Bennedicte Lütken 2016
Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, 2. år, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU

Benedicte Bennike Lütken

Et halvt års studier i Australien ved University of Newcastle blandt andet for at studere, hvilken betydning bæredygtigt landbrug i New South Wales har for både kulturlandskab og naturpleje.

Benedicte Bennike Lütken 2016 indsamlingsteam

Rejsebrev fra Benedicte Bennike Lütken

”Det er halvanden måned siden, jeg ankom til Australien, og tiden er fløjet afsted med mange nye oplevelser, et nyt universitet og nye fag. Jeg følger nogle utrolig interessante kurser, der ligeligt byder på relevant teori vedrørende nuværende og fremtidige miljøproblematikker og praktiske øvelser i form af feltarbejde. Som en del af kurset ’Australien Fauna’ har jeg i marts måned været på tur en weekendtur, hvor jeg sammen med andre studerende blev introduceret til, hvordan man fanger små pattedyr i fælder, frøer og reptiler. 

Jeg er blevet en del af universitetets miljøklub, og en stor del af deres arbejde er meget passede at tage vare på det australske landskab. Jeg deltog i ’Clean up Australia Day’ arrangeret af Hunter Interprid Landcare. Dagen begyndte med oprydning i Tanilba Bay i Port Stephens. Det er chokerende at se de mængder af affald, der bevidst bliver smidt i den ellers smukke natur.

Her havde vi fornøjelsen af at se en vild koala, et syn der desværre er blevet langt mindre hyppigt, og en art der oplever et fald i population som mange andre arter i Australien. Jeg føler, at det er stort privilegium, der bliver mig givet ved at kunne arbejde i så tæt relation til dyrene og naturen i dette land.”

Læs portræt af Benedicte Bennike Lütken nedenfor

Hvorfor valgte du denne uddannelse?
For det første tror jeg på, at bæredygtighed inden for naturpleje er fremtiden. Vi har nået et punkt, hvor det kræver, at vi arbejder målrettet og innovativt for at beskytte den resterende natur, vi desværre er ved at ødelægge.
I Danmark har kulturlandskabet udviklet sig til at være yderst fragmenteret, hvilket har konsekvenser for biodiversiteten. Et øget fokus på løsninger vil have en stor betydning for den danske natur. Én af mine visioner med min uddannelse er netop dette – hvordan landbruget og naturen kan samspille på bæredygtig vis. Igennem uddannelsen Naturforvaltning opnås en bred viden, hvor både politik, kemisk- og biologisk kunnen spiller en rolle. Derfor tror jeg på, at en sådan uddannelse kan være give mig de nødvendige redskaber til at gøre en forskel.

Hvorfor ville du gerne rejse ud?
Muligheden for at rejse til Australien for at studere vil være med til udvide min horisont inden for måder lære og studere inden for mit felt. Jeg tror på, at hvor end man rejser, vil der være forskellige traditioner inden for undervisning og læring, og jeg tror på, at det er sundt at være i stand til at tænke og udvikle idéer med kreativitet og forskellige tankesæt. Ligesom Danmark er Australien et landbrugsland, der bestræber sig på bæredygtig udvikling, hvorfor også innovativ tænkning inden for udvikling af ny teknologi er nødvendig. Australien er et land med unikke økosystemer inden for både flora og fauna, hvoraf mange også er truede, og de arbejder målrettet med at ændre udviklingen. Det er en vigtig prioritering for den australske regering at ændre synet hos den australske befolkning, når det kommer til tilgangen til tabet af biodiversitet. I Danmark arbejdes der med mange af de samme problematikker, og jeg mener, at der også blandt danskere er behov for et øget fokus på vores omgivende natur og dens muligheder.  

Hvad betyder det for dig at få legatet?
Det er en stor ære at modtage Hedeselskabets jubilæumslegat. Mit ophold på University of Newcastle er selvarrangeret og dermed også selvfinansieret, og legatet er et stort skridt på vejen til at kunne betale undervisningsafgiften. Samtidig bidrager Hedeselskabet ved deres støtte til mit udlandsophold til at forme den uddannelse, jeg ønsker. Det er af stor betydning, at Hedeselskabet arbejder inden for mit felt. At jeg vil have mulighed for at viderebringe, hvad jeg har lært, vil være en ekstra motivation for at arbejde dét hårdere og jeg vil med glæde tage imod al viden, der kan gøre mig til bedre kvalificeret til at løse opgaver inden for naturpleje i Danmark.