Anne Katrine Dueholm Hamborg 2000

Anne-Katrine Duholm

Kandidatstuderende på biologi med tilvalg af tysk, Aarhus Universitet

Anne-Katrine Duholm 800
Biologi, kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

Anne-Katrine Duholm

Gennemførelse af et semester ved Hamborg Universitet, Tyskland, med det formål at forbedre tyskkundskaber samt at erhverve udenlandske kompetencer indenfor det naturvidenskabelige felt. 

Hamborg Anne Katrine Duholm 800

Rejsebrev fra Anne-Katrine Duholm

Oktober 2020

Jeg rejste forventningsfuld til Hamborg i foråret 2020, hvor jeg skulle læse et semester på Hamborg Universitet i forbindelse med min kandidatuddannelse. Jeg læser biologi med tilvalg i tysk på Aarhus Universitetet. I Tyskland skulle jeg følge kurser med fokus på blandt andet naturbevarelse, miljøpolitik og klimatilpasninger. 

I foråret ramte Covid-19 for alvor Europa og det påvirkede os alle. På trods af mange spekulationer og usikkerheder lykkedes det mig i samarbejde med Aarhus Universitet og Hamborg Universitet at gennemføre mit udlandsophold. Jeg kunne tage sprogkurser og biologikurser online og både feltkurser og eksaminer blev gennemført med god afstand og masser af håndsprit. På grund af situationen blev mit studieophold forlænget, men det gjorde ikke noget, da det gjorde det muligt at tage på feltkursus i henholdsvis Hamborg, Niedersachsen og Schleswig-Holstein.

Igennem mit udlandsophold til Hamborg Universitet har jeg styrket både min faglige og personlige profil. Jeg håber, at jeg efter min kandidatuddannelse kan gøre nytte indenfor miljøforbedring og klimatilpasninger og at der er en virksomhed, der kan bruge en tysktalende biolog. Jeg vil gerne takke Hedeselskabet for legatmodtagelsen, der uden tvivl har hjulpet mig igennem et turbulent men lærerigt forår og sommer.

De bedste hilsner

Anne-Katrine Duholm, specialestuderende på Aarhus Universitet