KU-hovedbygning i Leuven -Belgien

Anna Rosenberg Pedersen

Kandidatstuderende Water and Environmental Engineering, Aalborg Universitet

Portræt af Anna Rosenberg Pedersen
KU Leuven, Belgien

Anna Rosenberg Pedersen

I Belgien skal jeg deltage i kurser omkring økologisk dataindsamling og -behandling, dynamikker indenfor klimaændringer samt sensorteknikker, der benyttes til observationer af jorden - især ser jeg frem til kurserne ”Water Ressource Management: EU and international framework” og ”Aquatic Ecology”. I Danmark er grundvandet vores vigtigste ressource og adgangen til rent vand er af afgørende betydning for både menneske-, dyre- og planteliv. Det er derfor yderst vigtigt, at vi passer godt på denne ressource. Jeg håber, at disse kurser kan bidrage til at jeg opnår en større viden om hvordan vandressourcen sikres bedst muligt på en bæredygtig måde.