Virtuel hegning - et forsøg på Fanø

Pilotprojekt, hvor der ses på muligheden for at hegne et område trådløst med virtuel hegning. Der er samlet 6 lodsejere med i alt 60 ha jord, som fremover vil blive forvaltet samlet ved afgræsning af 15-20 kreaturer. Muligheden for nemt at flytte hegnets grænser vil blive anvendt til f.eks. at holde kreaturerne ude af strandengen i fuglenes ynglesæson og beskytte sarte bevoksninger.

Pilotprojekt med usynlige hegn på Fanø

Danmark