Søen ved Hovmøllevej 4 i Rakkeby

Dambruget blev nedlagt i 2020 og købt af naboen i 2021.

Det er placeret nedenfor bakken ved Rakkeby og har Spang Å løbende gennem arealet.

Nedlagt dambrug ved Rakkeby

Hovmøllevej 4
Rakkeby
7960 Karby
Danmark