Simon Wulff Sørensen i marken

En snedkerpumpe skal mindske CO2 udledningen

Simon Wulff driver i samarbejde med sin far en landbrugsejendom i nærheden af Grenå ved navn Thorsølund. Simon er idérig og ikke bange for at gå foran i kampen for at mindske landbrugets CO2 udledning. Som en påskønnelse for denne indsats har han modtaget 25.000 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat.

Landbruget Thorsølund er på i alt 550 hektar og der producerer ca. 20.000 slagtegrise om året. På markerne har de siden 2014 dyrket hybridrug til fodring af ejendommens slagtegrise. Det har vist sig at have en større positiv effekt på grisene end hidtil antaget og måske endnu vigtigere på miljøet.

Derfor har far og søn gennem de senere år øget andelen af arealer med hybridrug.

Hvis vi vil have et dansk landbrug, der skal blive ved med at forsyne verden og os selv med fødevarer i fremtiden, bliver vi nødt til at gå forrest i den grønne omstilling og benytte alle de muligheder vi har til rådighed, og ligeledes tænke ud af boksen.

Simon Wulff
Landmand og medejer af Thorsølund

Forsøg og dokumentation
Thorsølund medvirker i et europæisk projekt, hvor der indsamles data fra produktion af rug hos enkelte landbrugsbedrifter i Danmark, Tyskland, Frankrig, England og Spanien over en 3-årig periode.

De indsamlede data bearbejdes af Blonk Consultants i Holland, som er akkrediteret af EU til at lave CO2 beregninger på landbrugsbedrifter.

Projektet går ud på at dokumentere rugens klimaaftryk på baggrund af 3 forskellige rugsorter pr år.

Under projektet, skal der laves klimaberegninger på hver enkelt sort, med baggrund I de behandlinger som gennemføres på demoarealet og den omliggende mark. Det betyder, at der registreres alle behandlinger udført på arealerne (maskinoperationer/overkørsler, gødning, såsæd, planteværn) så der kan beregnes en CO2 belastning ved dyrkningen af den enkelte sort i relation til udbytte, hvorefter CO2 belastningen ved dyrkningen bliver beregnet.

Beregninger udarbejdet på baggrund at tyske forsøg i 2021 viste med alt tydelighed en betydelig reduktion af CO2 udledningen ved produktion af hybridrug kontra hvede.

Kort fortalt viser beregningerne, at for hvert et ton dyrket hvede byttet ud med et ton dyrket hybridrug på samme arealenhed sparer klimaet for 80 kg CO2.

Rugen skummer
Simon Wulff har erfaret at hybridrug som fodermiddel til grise fungerer andeles fremragende. Men han er dog stødt ind i udfordringer som betyder, at han ikke kan øge andelen af hybridrug til over 50 % uden problemer.

Ved så forholdsvis høj mængde af rug sker der det at fodret begynder at skumme, hvilket giver udfordringer når det pumpes rundt til grisene i staldene med ejendommens gamle centrifugalpumpe. Dette kan dog løses ved skift til at såkaldt snedkerpumper, som har en anden virkemåde at flytte fodret på.

Til køb af denne pumpe har Simon Wulff modtaget 25.000 kroner i støtte fra Edvard og Ane Agerholms Legat.

Simons grise
Simon Wulff Sørensen