Mathias Broholm på marken

Mathias fandt vejen hjem til landbruget

Efter et år i hovedstaden vendte Mathias Broholm for ti år siden hjem til Gærum ved Frederikshavn og har siden taget uddannelse som landmand og agrarøkonom. Inden for kort tid har han dernæst sammen med en kompagnon skabt et landbrug med 1.600 søer fordelt på to ejendomme. Som en påskønnelse for denne indsats har han modtaget 25.000 kr. fra Ane og Edvard Agerholms Legat.

Den dengang godt tyveårige knægt, Mathias Broholm, tog for 12 år siden turen fra forældrenes gård i Gærum til København med tanke om aldrig at skulle følge familietraditionen og uddanne sig til landmand. Men en tid som pædagogmedhjælper, lærervikar og handicaphjælper løsnede op for længslen efter landbrugslivet og de åbne vidder i Nordjylland. 

Det gav ikke mening for mig at fortsætte i København med job og ønske om uddannelse på CBS. Jeg syntes jeg var lidt af en torsk, fordi jeg ikke tidligere havde set værdierne i landbrugslivet.

Mathias Broholm

Så til stor overraskelse for familien vendte han tilbage til Gærum og meddelte, at han ville tage en landbrugsuddannelse. Først var det landbrugsskolen i Aalborg og senere blev han agrarøkonom fra landbrugsskolen i Risskov ved Aarhus. Samtidig med den krævende skolegang arbejdede Mathias i faderens landbrug, hvor det især var svineproduktionen, der interesserede ham. 

Så lille en gæld som muligt
Det økonomiske overblik og så lav en gældsrate som muligt betyder rigtig meget for Mathias Broholm og det er da også baggrunden for en for landbruget noget usædvanlig virksomhedskonstruktion. Virksomhedens drives nemlig som et anpartsselskab, Nybroe ApS, hvor Mathias og hans kompagnon hver ejer 50%. 

Svineproduktionen på Nybroh gennemføres uden egne marker, men med indkøbt foder og levering af gylle til bl.a. Sindal biogasanlæg. En del af produktionen foregår også i lejede produktionslokaler. Derfor er gælden usædvanlig lille sammenlignet med andre i branchen. Så selv om det ikke blev til en forretningsmæssig uddannelse på CBS har Mathias’ medfødte økonomiske evner gjort en forskel og givet en form for frihed til at udvikle virksomheden.

Medarbejderteam og personaleledelse er fundamentet
At et godt medarbejderteam betyder meget for Mathias kommer tydeligt frem, når han beretter om virksomheden. Flere af de syv ansatte, heraf flere unge personer, som andre måske ikke vil ansætte, har selv henvendt sig med ønske om at arbejde i Nybroh. Her er faste rammer og en aftale er en aftale, men også stor tiltro til at alle kan løfte en opgave såfremt der har været en god oplæring undervejs. 

Det er Jonas Broholm, Mathias’ bror, der har indstillet Mathias til legatet, og han begrunder det således:
- Jeg ved, at Mathias har et ønske om fortsat at dygtiggøre sig inden for ledelse. Det vil være af afgørende betydning for ham, at der er økonomisk råderum til fortsat at dygtiggøre sig som leder i dansk landbrug ved hjælp af uddannelse.

- Det er et flot forløb Mathias har haft og netop unge igangsættere som ham fortjener en påskønnelse for sit gå på mod og tanker omkring landbrugets fremtid, udtaler Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet, der varetager administrationen af Agerholms Legat.

Mathias Broholm på kontoret

FAKTA

  • Nybroh ApS er grundlagt i 2018 af Mathias Broholm og Christian Nygaard.
  • 7 ansatte.
  • Producerer 50.000 smågrise årligt med 1.600 søer.
  • De 33-35 dage gamle smågrise videresælges til 3 faste aftagere.
  • To driftsenheder placeret Tolne og Præstbro.

I virksomheden Nybroh er det den ene ejer, Mathias Broholm, der klarer det administrative arbejde, mens den anden, Christian Nygaard, er stærk på vedligeholdes og reparationer af produktionsapparatet. Men billedet snyder lidt – Mathias er i staldene hver formiddag seks dage om ugen, hvor en vigtig del er dialogen med hver af de 7 medarbejdere.