PM Nyt skovlandskab nord for Aarhus skal sikre rent drikkevand og gode naturoplevelser til aarhusianerne

Publiceret 10.10 2023

Nyt skov- og naturlandskab nord for Aarhus skal sikre rent drikkevand og gode naturoplevelser til aarhusianerne

Snart vil lodsejere i et stort område nord for Aarhus få tilbudt at bytte eller sælge jord til et nyt skov- og naturlandskab, der skal beskytte grundvandet i området, binde CO2 og give mere værdifuld natur i kommunen.

Et nyt sammenhængende skovlandskab på op til 500 hektar i det nordlige Aarhus skal give aarhusianerne nem adgang til rekreativ natur samtidig med, at grundvandet bliver beskyttet. De nye skovrejsninger vil samtidig øge biodiversiteten i området og binde CO2.

Området bliver skabt i et partnerskab mellem Aarhus Kommune, Vandplanudvalget i Aarhus (Aarhus Vand og de private vandværker i kommunen) og Hedeselskabet og i tæt dialog med lodsejere og landsbrugsinteresser i området.

Ifølge rådmand Nicolaj Bang er det nye skov- og naturlandskab et godt eksempel på, hvordan parterne i ét samlet projekt kan sikre både rekreative tilbud, værdifuld natur og rent drikkevand til aarhusianerne:

Der er kamp om arealerne, og det gælder om at udnytte pladsen klogt. Det synes jeg i den grad, vi lægger op til her, hvor der er udsigt til gevinster for både aarhusianere, biodiversitet og fremtidens drikkevand,

siger Nicolaj Bang, rådmand i Teknik og Miljø.


Omdannelsen af området fra landbrugs- eller anden drift skal bygge på frivillige aftaler med lodsejerne og sikre økonomisk incitament for, at den enkelte landmand kan fremtidssikre sin bedrift. Det kan for eksempel ske gennem jordbytte, salg, nye dyrkningsaftaler og ejendomsudvikling med mere natur. Volumen vil dermed vokse, efterhånden som lodsejerne ønsker at gå med i projektet.

 

yt skovlandskab nord for Aarhus skal sikre rent drikkevand og gode naturoplevelser til aarhusianerne

Rent drikkevand

Området omkring Lystrup, Elev og Trige er kendetegnet ved meget store drikkevandsinteresser. Flere af kommunens store kildepladser er beliggende i området, som derfor spiller en helt central rolle i forsyningen af rent drikkevand. For at fremtidssikre aarhusianernes drikkevand er det ifølge vandplanudvalget derfor nødvendigt at gøre en indsats for at beskytte grundvandet i oplandet til kildepladserne mod pesticider.

Dette projekt er meget vigtigt skridt i en ny retning for beskyttelsen af drikkevandet i Aarhus. Der er her tale om en ny samarbejdsform og en ny metode, som vi i Vandplanudvalget har store forventninger til i forhold til at sikre rent vand til aarhusianerne både nu og fremover,

siger Flemming Fogh Pedersen, formand for Vandplanudvalget og projektchef i Aarhus Vand.

 

Mere skov og natur i Aarhus

Hedeselskabet går ind i projektet med det formål at sikre nye arealer til brug for skovrejsning og natur, der skal bidrage med øget biodiversitet, CO2-binding og nye muligheder for rekreative områder for borgerne i og omkring Aarhus. Når skovene er rejst og naturområderne anlagt, er det Hedeselskabet, der både ejer og står for driften uden omkostninger for de øvrige parter.

"Sammenhængende naturarealer er afgørende for at sikre biodiversiteten og samtidig er det noget af det sværeste at finde i Danmark. Derfor er sådanne projekter, hvor der skabes samarbejde på tværs af de mange interesser, helt afgørende for succes. Vi har alle samme mål, nemlig sikring af natur og drikkevand, og her er en unik mulighed for at kombinere dette samtidig med vi maksimere CO2 bindingen. Og vi ved interessen er derude blandt danskerne – og nu skaber vi sammen det samarbejde der skal til. Et samarbejde som vi gerne vil udvide, således vi kan inddrage relevant viden fra andre vidensinstitutioner, som eksempelvis universiteterne," siger Torben Friis Lange, administrerende direktør i Hedeselskabet.

I eftermiddag mødes de tre samarbejdspartnere på Aarhus Rådhus for at give hånd på samarbejdsaftalen. Pressen er velkommen for uddybende spørgsmål og mere information om projektet.

Næste skridt er den indledende dialog med lodsejerne i området. Projektgruppen håber, at de første aftaler er på plads, så udformningen af de nye skov- og naturområder kan begynde i foråret 2024.

PM Nyt skovlandskab nord for Aarhus skal sikre rent drikkevand og gode naturoplevelser til aarhusianerne

Flemming Fogh Pedersen, formand, Vandplanudvalget i Aarhus (tv.), Torben Friis Lange, administrerende direktør, Hedeselskabet (mf.) og Nicolaj Bang, rådmand i Teknik og Miljø (th.)

Kontakt

Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø, 21 38 22 04
Flemming Fogh Pedersen, formand, Vandplanudvalget i Aarhus, 89 47 13 40
Torben Friis Lange, administrerende direktør, Hedeselskabet, 21 99 85 78

Følg med i seneste nyt fra Teknik og Miljø på:
www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/ 
www.facebook.com/TrafikAarhus/
www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/
https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune