Hedeselskabet skabte gode resultater for natur og bundlinje i 2023

Publiceret 30.04 2024

Hedeselskabet skabte gode resultater for natur og bundlinje i 2023

2023 har været et godt år for Hedeselskabet. Organisationen kan således præsentere et regnskab med en stigning i omsætningen på lidt over 6 procent til 2,3 mia. kr. og en vækst på 23 procent i driftsresultatet til 86,5 mio. kr. – det bedste resultat i en årrække. For at styrke forretningen yderligere samles driftsselskaberne under et nyt navn - Dalgas. Hedeselskabet bevares som hovednavn.

Året, der er gået, blev et år med mange vejrrekorder og negative påvirkninger på miljø og natur, hvilket belastede både biodiversitet, borgere og økonomi. Det har kaldt på handling, og her har Hedeselskabet samlet både ekspertise og viden under et fælles koncept kaldet Naturbaserede Løsninger. Konceptet, som blev lanceret i 2023, har gennemsyret Hedeselskabets virke og bidraget til et positivt 2023, hvor Hedeselskabets dygtige medarbejdere har implementeret deres opbyggede viden i konkrete naturbaserede løsninger for kunderne og den grønne omstilling.

- I en tid, hvor naturen er ramt af flere kriser, hvor både energiforsyning, klima og ikke mindst biodiversitet er under pres, har samfundet et ønske om, at den grønne omstilling sker hurtigere og med større effekt. Den vedvarende energi skal øges markant, biodiversiteten skal beskyttes og øges, og cirkularitet og genanvendelse af biomasser skal styrkes. Det kalder på handling. I Hedeselskabet sikrer vi, at dette sker. Vi kan for eksempel se, at vores klima- og vandskove allerede nu vokser derude i det danske landskab, og åerne er begyndt at slynge sig igen. I 2023 er vi også kommet langt med at kunne måle og rapportere på biodiversitet som en hjælp til vores kunders afrapportering efter EU’s CSRD-regler, der omhandler virksomheders bæredygtighedsrapportering, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet.

Nyt navn

Siden 2006 har Hedeselskabets forretning været markedsført primært under navnet HedeDanmark. I 2024 skifter alle forretningsområder navn til Dalgas. Det nye brand og logo er under opbygning og forventes lanceret senere på året.

Det gør vi for at styrke vores forretning og sikre sammenhængskraft på tværs af vores mange aktiviteter. Samtidig skabes én fælles visuel identitet og én fælles fortælling, der sætter en tyk streg under, hvem vi er, og hvad vi står for. Det nye navn gør også vores arbejde i udlandet mindre kompliceret, både fordi vi samler aktiviteterne, og fordi navnet er lettere at udtale i udlandet

siger Torben Friis Lange.

Navnet Dalgas stammer fra en af Hedeselskabets stiftere, Enrico Dalgas, der siden 1866 har været synonym for Hedeselskabet i både ind- og udland. Enrico Dalgas var en fremsynet leder, som var drivkraften bag Hedeselskabets opblomstring i årene efter krigen i 1864. Hans tanker og visioner danner fortsat rammen om Hedeselskabets virke og forretning, hvor vi bygger en bæredygtig fremtid med naturen som partner. Derfor er navnet yderst passende til at skulle løfte Hedeselskabets forretning ind i fremtiden.
Hedeselskabet har gennem mere end 150 år haft fokus på at hjælpe samfundet med de behov, der har været efterspurgt. Til tider kræver det nye tiltag og ydelser, men det er i høj grad også de traditionelle løsninger, som stadig er effektive.

- Det er med tilfredshed, at vi kan se tilbage på 2023. Et år, hvor vi har leveret et solidt driftsresultat på vores kerneforretning, hvor ikke mindst vores skovforvaltning og landskabsydelser har bidraget til bundlinjen. Disse ydelser er et fast holdepunkt i vores fortsatte fokus på Hedeselskabet som en lønsom virksomhed, hvor fagligheden er i top. Det har kun været muligt på grund af vores meget dedikerede, innovative og fagligt dygtige medarbejdere, siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Hedeselskabet uddeler hvert år 2-3 mio. kr. til formål, der skal gøre en positiv forskel for natur og miljø, og som er med til at støtte op om de væsentligste samfundsdagsordener. I 2023 har Hedeselskabet blandt andet støttet stenrev i Limfjorden, ålegræsbede i Randers Fjord og oprensning af regnvandsbassiner i Roskilde Kommune.

 

Nøgletal fra årsresultat (i mio. kr.)20232022
Nettoomsætning2.298,92.158,8
Driftsresultat86,570,4
Årets resultat53,257,7
Egenkapital1.152,81.104,3

Torben Friis Lange gør status over Hedeselskabets aktiviteter i 2023.

Takket være skoven

Download Hedeselskabets årsrapport 2023.