Billede af lille grantræ

Publiceret 01.05 2023

Biodiversitet og klima er med til at sikre et positivt regnskab i Hedeselskabet

2022 har været et udfordrende år for hele verden – også for Danmark og Hedeselskabet. Derfor er det positivt, at Hedeselskabet kan præsentere en stigning i omsætningen på knap 10 procent til 2,16 mia. kroner og et resultat på 57,7 mio. kroner.

Året, der er gået, har stået i biodiversitetens og klimaets tegn for Hedeselskabet. Som et led i 2025-strategien ”Naturlig Vækst” har Hedeselskabet fokus på projekter, hvor netop disse to områder indgår. Det har båret frugt, i takt med at Hedeselskabets dygtige medarbejdere har implementeret deres opbyggede viden i konkrete løsninger for kunderne.

Hedeselskabet er en forening med status som en erhvervsdrivende fond, hvis forretning drives gennem en række virksomheder, heriblandt HedeDanmark, hvor den faglige ekspertise danner grundlag for pleje- og serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. Ydelserne strækker sig fra skovforvaltning over skadedyrsbekæmpelse og genanvendelse til service-, entreprenør og anlægsgartneropgaver samt salg af udstyr.

Både kunder og samarbejdspartnere har taget godt imod Hedeselskabets løsninger og den store viden, selskabet kan stille til rådighed i kampen om klima og biodiversitet, og mange af dem har brugt året på netop at introducere biodiversitet og klimahensyn i deres organisationer.

- I 2021 åbnede vi vores egen biodiversitetspark ved hovedkontoret i Viborg. Erfaringerne herfra har vores medarbejdere kunnet overføre til vores kunder, og det har de taget endog meget godt imod. Et godt eksempel er åbningen af en af Danmarks største erhvervsmæssige biodiversitetsparker hos Salling Group ved hovedkontoret i Aarhus. Samtidig har vi mærket en øget efterspørgsel efter vores klimaskovsløsninger og skovprodukter generelt. Noget, som den nye regering har fokus på med dens ønske om rejsning af 250.000 hektar ny skov i Danmark. Værdien af egne skove er steget markant, hvilket er et udtryk for at skoven tillægges større og større værdi i samfundet, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet.

Hvor biodiversitet og klima har stået højt på ønskesedlen hos kunderne, har den globale samfundsudvikling med krigen i Ukraine som væsentligste element skabt øgede økonomiske udfordringer for alle – også Hedeselskabet. Det har været medvirkende til, at der er dele af Hedeselskabets drift der har været kraftigt udfordret gennem året.

- Det er med stor tilfredshed, at jeg kan se tilbage på 2022 på trods af de mange udefrakommende udfordringer. Et år, hvor vi i Hedeselskabet ikke bare har leveret et positivt resultat, men også et år hvor vi for alvor har fået sat biodiversiteten på dagsordenen – både for os selv og vores kunder. Vi står blandt andet bag Skandinaviens første FSC Økosystemtjenestecertificering, og vi er i tæt samarbejde med Green House Gas Protocol om udviklingen af de nye standarder for klimaregnskaber. Det har kun været muligt på grund af vores meget dedikerede og dygtige medarbejdere, siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Gennem Hedeselskabets forening uddeles der hvert år 2-3 mio. kroner til formål, der skal gøre en positiv forskel for natur og miljø. I 2022 har Hedeselskabet blandt andet støttet opførelsen af en handicapvenlig skovhave ved Egmont Højskolen og en informationsfilm omkring biernes vidunderlige verden til brug for folkeskolerne.

For at sikre større viden om hvordan de danske skove kan gøre en forskel for både klima og biodiversitet, blev der i 2022 truffet beslutning om at udvikle to medlemsskove. De to skove, der er beliggende i Jylland, vil blive udviklet sammen med Hedeselskabets medlemmer, og medlemmerne vil kunne benytte skovene til især rekreation og opbygning af viden om biodiversitet

Blandt de første 40 i verden

Hedeselskabet har netop udarbejdet klimaregnskabet for 2022 efter de nyeste standarder fra Green House Gas Protocol. De nye standarder giver et mere retvisende billede af en virksomheds klimaaftryk, men der er endnu meget få, der har benyttet dem – dels fordi de er nye, men også fordi det stiller større krav til virksomhederne. Hedeselskabet er således blandt de første 40 virksomheder i verden, der har formået at samle og bearbejde de nødvendige data.

Det nye klimaregnskab viser, at Hedeselskabets virke er til gunst for klimaet. I kraft af Hedeselskabets eget skovejerskab er der i 2022 bundet fire gange mere CO2 end der blev udledt i Hedeselskabets egne operationer (scope 1 og 2). Sammen med kunder og leverandører (scope 3) er der bundet to gange mere end CO2 end der blev udledt. De konkrete tal kan findes på Hedeselskabets hjemmeside.

Fremtiden er (også) i havet og i VE
Hedeselskabet har traditionelt arbejdet på landjorden igennem de seneste 157 år, men nu er blikket ligeledes rettet mod havet – eller rettere under havet. En stor del af havmiljøet er under pres, hvorfor Hedeselskabet har sat fokus på at afhjælpe en række af disse miljøproblemer samt sikre øget biodiversitet.

- De naturlige stenrev i havet er forsvundet i takt med behovet for sten på landjorden, og det har blandt andet gjort livet meget svært for både dyre- og planteliv. Et eksempel er ålegræs, som har brug for afskærmning fra havstrømmene for at kunne trives. Vi er i færd med at genoprette stenrev i samarbejde med blandt andre kommunerne, og samtidig arbejder vi på at øge biodiversiteten under havet. Til det formål skal vi sikre en normal tilstand i havmiljøet, hvor blåmuslinger er en afgørende del af hele økosystemet. Hedeselskabet har en veldokumenteret metode til netop at løse de grundlæggende forhold, således vi kan genskabe et havmiljø i god økologisk tilstand. En proces, der har taget tid, men som med den rette vilje i samfundet kan vise sig afgørende for livet i havet omkring vores kyster, siger Torben Friis Lange.

Hedeselskabet har sat fokus på det stigende behov for mere vedvarende energi. Både vind, sol og biogas er områder hvor Hedeselskabet allerede er i gang. Desværre er det ikke uden udfordringer at gøre en positiv forskel for klima og miljø. .

- Det er Hedeselskabets klare holdning, at vi ikke længere kan fortsætte de komplekse godkendelser af klima- og biodiversitetsindsatser. Vi er nødt til at accelerere beslutningsprocesserne. Der er ikke tid til at afvente endnu flere undersøgelser på områder, der allerede er velbelyst. Det er tiden til, at Hedeselskabet, som ligger inde med mange af løsningerne, får mulighed for at bringe dem i spil sammen med myndighederne og det øvrige erhvervsliv, slutter Torben Friis Lange.

 

Nøgletal fra årsresultat (i mio. kr.)                   2022                  2021                 
Nettoomsætning                                                    2.158,8              1.990,5             
Årets resultat                                                          57,7                    56,3                  
Egenkapital                                                            1.104,3              1.040,2

 

For mere information kontakt:
Christian Bogh, kommunikationsdirektør, cbo@hedeselskabet.dk, 20 34 50 30
Christian Agerskov Munk, pressechef, camu@hedeselskabet.dk, 29 90 19 86