Stenrev i havet forbedre havmiljøet

Et fællesskab af frivillige foreninger og ildsjæle vil skabe forbedringer af vandmiljø og biodiversitet i Limfjorden ved etablering af stenrev af flere mindre stenrev ud for Lindholm Strandpark, ved Langerak omkring udløbet af Lindenborg å, ved Binderup Å’s udløb i Limfjorden i Nibe Bredning og ved ”Hummerbakke” ved Gjøl.

 

Stenrev i Limfjorden

Danmark