Tegning af biodiversitetsområde ved Rævebakkeskolen

Rævebakkeskolen er en kommunal specialskole, der underviser elever med generelle eller vidtgående indlæringsvanskeligheder samt elever med multiple funktionsnedsættelser.

Rævebakkeskolen ligger i Nyborg kommune tæt ved skov og strand. Skolen har egne faglokaler, eget varmtvandsbassin, motorikrum, motionsrum og en stor velindrettet samlingssal.

Skolen er primært en “ikke funktionsdelt” skole, hvilket betyder, at alle elever går i klasse med jævnaldrende og rykker op i næste klasse sammen med jævnaldrende. Der er mulighed for, at et tværfagligt samarbejde kan finde sted på tværs af klasserne.

Rævebakkeskolen

Rævebakkeskolen
Skaboeshusevej 96
5800 Nyborg
Danmark