Kasper Schjøtt Johannsen ved det gamle dige

Ihærdig ung kartoffelavler modtager legat til at udvikle virksomheden

Her på kanten til Vadehavet langs det inderste dige har Kasper Schjøtt Johannsen netop overtaget den gamle Digegaard i Vester Vedsted. Gården er omdrejningspunktet for den kartoffelavl, som Kasper Schjøtt Johannsen nu præmieres for.

Til den gamle Digegaard er der flere udbygninger, som 20-årige Kasper Schjøtt Johannsen har brug for i dagligdagen og til at udvikle sit arbejde med at avle spisekartofler – en fritidsbeskæftigelse han har haft, siden han var kun ni år.

I dag læser Kasper Schjøtt Johannsen til agrarøkonom på Gråsten Landbrugsskole, men et par gange om ugen er han hjemme på gården for at gøre kartoflerne klar til salg via vejbode i området og klare leveringer til hoteller og restauranter i området. Og hvis der er tid, står der i den store tomme kostald et projekt med opbygning af en plastikopruller til brug i marken.

Jeg har altid interesseret mig rigtig meget for kartofler. Siden jeg var ni år, har jeg haft en lille vejbod, hvor jeg sælger lidt kartofler, som jeg selv dyrker. Siden starten er udviklingen stille og roligt vokset, og nu dyrker jeg 6 ha med spisekartofler. Jeg har fået opbygget en seriøs forretning, hvor jeg sælger til flere vejboder, et par butikker og flere restauranter rundt i Sønderjylland.

Kasper Schjøtt Johannsen.

Kasper Schjøtt Johannsen ved kartoffelsorteringsanlægget

Han leverer helt ud til den enkelte kunde. Han har selv alt maskineri til produktionen og i år desuden fået startet et kartoffelskrælleri op, hvilket øger værdien på kartoflen - og gør det nemt og attraktivt for kunderne.

Altid eksperimenterende
Kasper Schjøtt Johannsen får Edvard og Ane Agerholms Legat på 20.000 kroner, fordi han trods sin unge alder hele tiden eksperimenterer med, hvordan man kan få højst mulig udbytte på få hektar eller komme før alle andre med de nye kartofler ved blandt andet selv at opbygge en plastikopruller. Når den er klar, håber Kasper Schøtt Johannsen, at den kan være med til at effektivisere produktionen samt gøre det muligt for ham at sætte kartoflerne et par dage tidligere.

Søg støtte

Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet administreres af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

Den næste deadline for ansøgninger er 15. oktober 2022.