Daniel Skotte Frandsen og Majbrith Kris Christiansen

Anvendelse af biogødning i landbruget præmieres med en uddeling fra Edvard og Ane Agerholms Legat

Daniel Skotte Frandsen har modtaget den sidste portion af Agerholms legat, der administreres af Hedeselskabet, som en anerkendelse for at tænke bæredygtighed og recirkulering af samfundets restprodukter ind i familiens landbrugsvirksomhed med planteavl.

Daniel driver ca. 375 ha planteavl ved Kettinge på Lolland sammen med sin far. På deres bedrift dyrkes der vinterhvede, maltbyg, vinterraps, strandsvingel, engrapgræs og hvidkløver. Der har altid på bedriften været stor fokus på bæredygtighed og genanvendelse. Tidligere var der svineproduktion på ejendommen, hvorved en stor del af afgrødernes næringsstofbehov blev dækket af husdyrgødning. Efter at husdyrene blev sat ud, har der været fokus på at få andre alternative gødningskilder ind på bedriften ud fra ønsket om at minimere industrielt fremstillet handelsgødning.

Daniel har i mange år fjernet halmen fra sine marker, da det leveres til et varmeværk som CO2-neutralt brændsel. For at kompensere for det fjernede kulstof, valgte han i den forbindelse at modtage biogødning (slam) som erstatning for det manglede organisk materiale på markerne. Hermed kunne han desuden vedligeholde bedriftens fosfortal på markerne og mindske deres brug af industrielt fremstillet handelsgødning.

Desuden så skal de også udarbejde et CO2 regnskab og dokumenterer ejendommens kulstofbalance til halmværkerne og det bidrager biogødning positivt til.

Legatportionen på 25.000 kroner skal nok få ben at gå på, udtrykker Daniel:

- Pengene fra legatet skal bruges i forbindelse med, at vi skal til at rækkesprøjte. En rækkesprøjte er gps styret og kan også spotsprøjte og derved nedbringes vores pesticidforbrug. Men jeg vil også gerne så blomsterbrak på 6,3 ha med en specielblanding til blomster og insekter. Alt sammen tiltag som har fokus på den bæredygtige tilgang hvor der tages hensyn både til naturen og til at drive et professionelt landbrug. Og måske bliver der en lille rest tilbage til et planlagt sommerbryllup med min kæreste.

Det er projektleder i HedeDanmark Majbrith Kris Christiansen, som har indstillet Daniel til legatet.

Jeg syntes at landbruget og landmændene står for skud for mange problemstillinger og kan virke som et utrolig udskældt erhverv i Danmark. Derfor syntes jeg at man skal værdsætte de landmænd som faktisk gør en forskel og tænker på recirkulering og genanvendelse ind i deres daglige arbejde.

Daniel Skotte Frandsen og Majbrith Kris Christiansen

Daniel Skotte Frandsen modtager her diplomet som det synlige bevis på at have modtaget 25.000 kroner fra Ane og Edvard Agerholms legat. Diplomet overrækkes af projektleder i HedeDanmark Majbrith Kris Christiansen, som har indstillet Daniel til legatet.

Den sidste legatportion fra ”Røge-Agerholm”

Ane og Edvard Agerholms legat har været administreret af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.

Legatet blev stiftet i 1972 efter testamente fra Ane og Edvard Agerholm, som drev en slagte- og viktualieforretning i Thisted med en betydelig røgerivirksomhed tilknyttet. Desuden blev der malet en fortræffelig sennep og på den tid var der næppe den Thisted-familie, som ikke, når der skulle fisk på bordet, havde hentet sennep hertil hos ”Røge-Agerholm”.

Ægteparret levede et liv, hvor nøjsomhed spillede en stor rolle. Det var da også derfor de ønskede at betænke landmændene i hedeegnene med et legat, da de efter anden verdenskrig begyndte at få en god forretning og indtægt.

Oprindeligt var opgaven for legatbestyrelse en gang om året at udpege ”én eller flere efter bestyrelsens skøn flittige og dygtige bønder, fortrinsvis hedebønder, der forstår af arbejde sig fremad”.

Nu er den sidste portion uddelt og mange fremadstræbende mænd og kvinder har gennem tiden nydt godt af dette legat.