Thea Sonnes Havefællesskab

Thea Sonnes havefællesskab i Aldersro hædres med et legat på 15.000 kroner

Det er et aktivt og engageret projekt som nu hædres med en legatportion fra Edvard og Ane Agerholms legat, der administreres af Hedeselskabet. Projektet har gjort sig fortjent til støtten ved netop at inddrage lokalsamfundet i dyrkningen af grøntsager og frugt til eget brug og gjort det nærværende.

Den lokale ambassadør for Hedeselskabet, Klaus H. Petersen, overbragte Edvard og Ane Agerholms legat i forbindelse med åbent hus på Aldersro til Thea Sonne. Legatet uddeles til flittige og dygtige bønder, som allerede har gjort en forskel. Det kan være med særligt fokus på biodiversitet, nye dyrkningsmetoder, initiativer på ejendommen, særlige klimaindsatser eller en målrettet indsats for at videreudvikle et for Danmark traditionsbundet erhverv.

Thea Sonne har gjort en særlig indsats med at forbinde moderne mennesker tættere på de råvarer, vi bruger til madlavning og opbygge et dyrkningsfællesskab lidt udenfor Allinge. I takt med at flere og flere flytter til byerne, mister de samtidig forbindelsen til landbrugserhvervet og dyrkningen af deres egne grøntsager, hvilket tidligere generationer betragtede som naturligt.

Gennem sit havefællesskab GRO tilbyder Thea et lille dyrkningsareal til folk, der ikke selv har plads til at etablere en køkkenhave eller føler sig usikre, så de kan opleve glæden ved at dyrke deres egen mad i et fællesskab. Deltagerne betaler en lille sum penge for dette areal.

Det handler dog ikke kun om at stille jord til rådighed. Thea, der er uddannet fra Kalø Økologiske Landbrugsskole, guider de nye køkkenhavedyrkere gennem hele processen fra etablering til pleje og høst. Derudover stiller hun redskaber til rådighed.