Torben Stadager Knudsen

Mangeårig indsats i landbruget præmieres med en uddeling fra Edvard og Ane Agerholms Legat

Dåbsattesten har nogle år på bagen, men Torben Stadager Knudsen er fortsat en initiativrig landmand med stor L. Efter en tur i marken kommer der ofte op til flere nye og gode idéer med tilbage, der kan være med til at udvikle erhvervet og gøre det til en medspiller i den grønne omstilling.

Torben Stadager Knudsen, der er født og opvokset på en gård, købte for over 50 år siden ejendommen Hvidegård ved Nørre Aaby. Her har han haft slagtesvineproduktion indtil for 1½ år siden, hvor han nu lejer staldene og foderanlægget ud. I dag dyrker han selv ejendommens ca. 100 ha.

Det udadvendte liv og samarbejde med andre har altid betydet meget for Torben Stadager Knudsen, og i øjeblikket arbejder han sammen med fire landmandskollegaer på mulighederne for at opstille vindmøller og solceller lokalt. Torben Stadager Knudsen er en af fortalerne for at udbyde andele af vindmøller, som lokalsamfundet kan få glæde af, samtidig med de bruger grøn strøm.

Fremtiden og den store beslutning
Der er ingen tvivl om at han tror på landbruget og dets fremtid. Tanker og mange snakke om et generationsskifte er godt i gang, men det er også en stor beslutning. Sammen håber familien- der tæller flere med interesse for landbrugserhvervet - at finde en løsning, så landbruget på Hvidegård kan fortsætte og fortsat udvikle sig.