Mette og Klaus Iversen

Masser af gode naturtiltag på slægtsgården Ny Majgaard

I Skallerup på en af de højst beliggende gårde, Ny Majgaard, samles der sten til dynger i læbælterne, hvor grenene får lov til at forrådne, og sammen med stendyngerne er med til at skabe liv og biodiversitet omkring markerne. Mange andre tiltag ses og som en påskønnelse for deres indsats har ejerne, Mette og Klaus Iversen modtaget 10.000 kr. fra Ane og Edvard Agerholms Legat.

Der er højt til himlen her nord for Erslev på Mors og lærkens liflige sang høres ude fra markerne, da Mette og Klaus Iversen tager imod Hedeselskabets udsendte medarbejder på denne forårsdag. Anledning er, at Mettes søster, Marianne Søndergård, Øster Assels, har indstillet ægteparret til at modtage en legatportion fra Agerholms Legat, det uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet administreres af Hedeselskabet.

At legatet falder på det helt rigtige sted er der slet ingen tvivl om, når man får Mariannes begrundelser.

I deres hverdag tænker Mette og Klaus altid ind, hvor de kan gøre gavn for at hjælpe naturen mest muligt. De sår blandt andet blomsterstriber rundt om nogle marker til hjælp for insekterne. De sår vildtstriber ved enden af andre marker. De lader hjørnerne af majsmarkerne stå til vildtet om vinteren. De udsætter fasan og agerhøns kyllinger i håb om flere af disse.

Marianne Søndergård

Da ægteparret overtog ejendommen i 1995 efter Mettes forældre, var det en ejendom på 46 ha med 56 malkekvæg og et mindre antal søer. Søerne er for længst udfaset og nu driver de 165 ha og har 190 sortbrogede Holstein malkekvæg med opdræt. Ejendommen drives konventionelt med hjælp fra en enkel ansat og ved særlige lejligheder hjælp fra de fire døtre, der alle holder af at være med til nogle af de nye tiltag i deres fritid. 

Det seneste tiltag blev påbegyndt i påsken i år, hvor hele familien var samlet omkring etablering af en ny grøntsagshave. Udgangspunktet er ønsket om så tæt på hundrede procent selvforsyning som muligt med grøntsager, frugt, æg og oksekød. Og når egen matrikel ikke slår til, hentes der f.eks. en hel gris fra familien og havtornbær fra strandengen.

Så lavt et klimaaftryk som muligt
Klimaændringerne og påvirkningen heraf betyder meget for Klaus Iversen. Et godt eksempel er, at gårdens dybstrøelse efter brug ikke placeres i stakke under plast inden det kan genanvendes som gødning på markerne. Plastforbruget springes over og i stedet afleveres noget af dybstrøelsen til nærmeste biogasanlæg og andet til det nærliggende Champost, hvor det indgår i deres produktion af have- og planteskolejord som jordforbedringsmateriale.

-Vi forsøger hele tiden at tænke i at genere så lavt et klimaaftryk som muligt med vores handlinger her på gården.

Klaus Iversen

Forskellige indsatsområder
Mette og Klaus har begge en landbrugsmæssig uddannelse. Han fra Bygholm Landbrugsskole og hun fra Landbrugshøjskolen. At der er fælles fodslag, men alligevel med en klar arbejdsopdeling kommer tydeligt frem. 

- Klaus er mest herhjemme og klarer en stor del af driften sammen med vores medarbejder. Jeg deltager også i driften, når det er muligt, men står for regnskaberne og det udadvendte arbejde i de foreninger og organisationer vi er tilknyttet, blandt andet som repræsentantskabsmedlem i Arla, i kvægavlsforeningen Viking og den lokale Holstein-forening, fortæller Mette.