Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der både driver kommerciel virksomhed og støtter udviklingen af ny viden inden for natur- og miljøområdet. Hedeselskabet har ikke et uddelingsformål, men Hedeselskabets bestyrelse beslutter i forbindelse med budgetlægningen ultimo året, hvorvidt der i det næstfølgende regnskabsår skal uddeles midler i form af støtte til projekter, der kan være med til at give en bedre verden videre til næste generation.

Hvad støtter vi?

Vi prioriterer projekter med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf*.
 • der understøtter Hedeselskabets vision** og kommercielle sigte.
 • der fremadrettet skaber værdi for samfundet og øger naturens biodiversitet.
 • der er med til at sikre fuld udnyttelse og genanvendelse af naturens knappe ressourcer.
 • der kommer mange mennesker til gode.
 • som Hedeselskabet har fulgt fra idéfasen eller tæt på idéfasen.
 • som har en unik, anderledes eller innovativ idé, indhold, målgruppe eller lignende.
 • der skaber formidling/vidensdeling eller som skaber mulighed for formidling/vidensdeling om naturen og klimaet.
 • der er synligt for mange mennesker enten generelt eller i lokalsamfundet.

* Uddrag af Hedeselskabets formålsparagraf:
Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi

** Hedeselskabets vision:
Vi bygger en bæredygtig fremtid med naturen som partner

  Hvad støtter vi ikke?

  Eksempler på hvad vi ikke giver støtte til:

  • Projekter, hvor der ikke er sikret en efterfølgende drift.
  • Opførelse af offentlige bygninger, privat bolig- og erhvervsejendomme og vedligeholdelse af disse.
  • Opkøb af fast ejendom herunder skov.
  • Drift af privat virksomhed.
  • Uddannelse, studierejser og lignende.
  • Religiøse og politiske formål.
  Naturområde - skovområde med sø

  Sådan søger du

  Du kan søge om støtte hos os ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema. Hent ansøgningsskema.

  Ansøgning sendes til:
  Hedeselskabet
  Medlemsudvalg
  Klostermarken 12
  8800 Viborg

  Eller på e-mail til projektansogning@hedeselskabet.dk

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemschef Peter Kock Hansen på tlf. 4416 8035 eller på e-mail pkh@hedeselskabet.dk

  Bemærk
  Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.

  Krav om synlighed 

  Modtageren af støtte fra Hedeselskabet er forpligtiget til i videst muligt omfang og i samarbejde med Hedeselskabet: 

  • at deltage i offentliggørelse af støtten via udsendelse af pressemeddelelser, presseinvitation, indvielse og lignende aktiviteter.
  • at offentliggøre støtten på egen hjemmeside med link til Hedeselskabets hjemmeside og gengivelse af Hedeselskabets logo. 
  • at opsætte informationstavle og sponsorskilt med Hedeselskabets logo (alternativ gengivelse i kolofoner ved digitale og trykte medier). 
  • at omtale støtten og gengive Hedeselskabets logo ved udgivelse af publikationer omkring det støttede projekt. 

  Deadline

  De kommende deadline for ansøgninger er:

  • 7. februar 2024Behandles af medlemsudvalget 6. marts.
  • 14. august 2024Behandles af medlemsudvalget 4. september.
  • 28. oktober 2024Behandles af medlemsudvalget 18. november.

  Det er Hedeselskabets medlemsudvalg, der behandler ansøgningerne om støtte. Efter medlemsudvalgets behandling går der op til 5 uger inden der gives endelig besked da uddelingerne skal godkendes af Hedeselskabets bestyrelse.

   Leg med vandløb
   Uddelinger

   Se hvad andre har fået støtte til

   Holstebro har fået endnu bedre adgang til natur og kultur med tilblivelsen af nye initiativer ved Tvis Mølle Naturlaboratorium. Hedeselskabet støtter et modelvandløb, som skal give mulighed for at lege med og blive klogere på vandløbets egenskaber.

   Skibby nordmandsmosen 600
   Tjek også muligheden for at søge

   Medlemspuljen

   Hvis du er medlem af Hedeselskabet, har du mulighed for at anbefale spændende, lokale projekter, som kan støttes med midler fra Hedeselskabet. Hvert år uddeler vi 250.000 kroner fordelt på 10 projekter.

   Nicolaj Vegegberg
   Tjek også muligheden for at søge

   Hedeselskabets legater

   Hedeselskabet administrerer en række legater samt uddelingen af midler fra disse legater. Find ud af hvilke legater du kan søge, og hvem der tidligere har modtaget dem.