Hvad støtter vi?
Vi prioriterer projekter:

 • der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf inden for natur, miljø og energi.
 • der fremadrettet skaber værdi for samfundet og tager sit udgangspunkt i benyttelse og beskyttelse af naturen.
 • der kommer mange mennesker til gode.
 • som Hedeselskabet har fulgt fra idéfasen eller tæt på idéfasen og igangsættes efter tilsagn om støtte fra Hedeselskabet.
 • som har en unik eller anderledes idé, indhold, målgruppe eller lignende.
 • der skaber formidling/vidensdeling eller som skaber mulighed for formidling/vidensdeling om natur, miljø og energi.
 • der er synligt for mange mennesker enten generelt eller i lokalsamfundet.

Hvad støtter vi ikke?

 • projekter, hvor der ikke er sikret en efterfølgende drift.
 • opførelse af offentlige bygninger, privat bolig- og erhvervsejendomme og vedligeholdelse af disse.
 • opkøb af fast ejendom herunder skov.
 • uddannelse, studierejser og lignende.
 • religiøse og politiske formål

Deadline
Det er Hedeselskabets medlemsudvalg, der behandler ansøgningerne om støtte. I 2021 behandler medlemsudvalget ansøgninger den 3. marts, 8. september og 9. november. Der er deadline for ansøgninger den 10. februar, 18. august og 19. oktober 2021.

Sådan søger du
Du kan søge om støtte hos os ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema. Hent ansøgningsskema.

Ansøgning sendes til:
Hedeselskabet
Medlemsudvalg
Klostermarken 12
8800 Viborg

Eller på e-mail til projektansogning@hedeselskabet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektchef Vibeke Højen på tlf. 4037 9147 eller på e-mail vh@hedeselskabet.dk

Bemærk
Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.

Hvilke krav stiller vi?
I forbindelse med tilsagn om støtten aftales form og omfang af afrapporteringen på projektgennemførelse og regnskab. Derudover er modtageren af støtte fra Hedeselskabet forpligtiget til i videst muligt omfang og i samarbejde med Hedeselskabet:

 • at deltage i offentliggørelse af støtten via udsendelse af pressemeddelelser, presseinvitation, indvielse og lignende aktiviteter.
 • at offentliggøre støtten på egen hjemmeside med link til Hedeselskabets hjemmeside og gengivelse af Hedeselskabets logo.
 • at opsætte informationstavle og sponsorskilt med Hedeselskabets logo (alternativ gengivelse i kolofoner ved digitale og trykte medier).
 • at omtale støtten og gengive Hedeselskabets logo ved udgivelse af publikationer omkring det støttede projekt.
Skibby nordmandsmosen 600
Tjek også muligheden for at søge

Medlemspuljen

Hvis du er medlem af Hedeselskabet, har du mulighed for at anbefale spændende, lokale projekter, som kan støttes med midler fra Hedeselskabet. I 2021 uddeler vi 250.000 kroner fordelt på 10 projekter.

Christina Døssing modtager Edvard og Ane Agerholms legat, som administreres af Hedeselskabet
Tjek også muligheden for at søge

Hedeselskabets legater

Hedeselskabet administrerer en række legater samt uddelingen af midler fra disse legater. Find ud af hvilke legater du kan søge, og hvem der tidligere har modtaget dem.