Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der både driver kommerciel virksomhed og støtter udviklingen af ny viden inden for natur- og miljøområdet. Hedeselskabet har ikke et uddelingsformål, men Hedeselskabets bestyrelse beslutter i forbindelse med budgetlægningen ultimo året, hvorvidt der i det næstfølgende regnskabsår skal uddeles midler i form af støtte til projekter, der kan være med til at give en bedre verden videre til næste generation.

Hvad støtter vi?

Vi prioriterer projekter med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf*
 • der understøtter Hedeselskabets vision**
 • der fremadrettet skaber værdi for samfundet og øger naturens biodiversitet
 • der er med til at sikre bæredygtig anvendelse af naturens knappe ressourcer.
 • der kommer mange mennesker til gode.
 • som Hedeselskabet har fulgt fra idéfasen eller tæt på idéfasen.
 • som har en unik, anderledes eller innovativ idé, indhold, målgruppe eller lignende.
 • der skaber formidling/vidensdeling eller som skaber mulighed for formidling/vidensdeling om naturen og klimaet.
 • der er synligt for mange mennesker enten generelt eller i lokalsamfundet.

* Uddrag af Hedeselskabets formålsparagraf:
Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi

** Hedeselskabets vision:
Vi bygger en bæredygtig fremtid med naturen som partner

  Hvad støtter vi ikke?

  Eksempler på hvad vi ikke giver støtte til:

  • Projekter, hvor der ikke er sikret en efterfølgende drift.
  • Opførelse af offentlige bygninger, privat bolig- og erhvervsejendomme og vedligeholdelse af disse.
  • Opkøb af fast ejendom herunder skov.
  • Drift af privat virksomhed.
  • Uddannelse, studierejser og lignende.
  • Religiøse og politiske formål.

  Deadline
  Det er Hedeselskabets medlemsudvalg, der behandler ansøgningerne om støtte. I 2021 behandler medlemsudvalget ansøgninger den 3. marts, 8. september og 9. november. Der er deadline for ansøgninger den 10. februar, 18. august og 19. oktober 2021.

  Sådan søger du
  Du kan søge om støtte hos os ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema. Hent ansøgningsskema.

  Ansøgning sendes til:
  Hedeselskabet
  Medlemsudvalg
  Klostermarken 12
  8800 Viborg

  Eller på e-mail til projektansogning@hedeselskabet.dk

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektchef Vibeke Højen på tlf. 4037 9147 eller på e-mail vh@hedeselskabet.dk

  Bemærk
  Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.

  Krav om synlighed 

  Modtageren af støtte fra Hedeselskabet er forpligtiget til i videst muligt omfang og i samarbejde med Hedeselskabet: 

  • at deltage i offentliggørelse af støtten via udsendelse af pressemeddelelser, presseinvitation, indvielse og lignende aktiviteter.
  • at offentliggøre støtten på egen hjemmeside med link til Hedeselskabets hjemmeside og gengivelse af Hedeselskabets logo. 
  • at opsætte informationstavle og sponsorskilt med Hedeselskabets logo (alternativ gengivelse i kolofoner ved digitale og trykte medier). 
  • at omtale støtten og gengive Hedeselskabets logo ved udgivelse af publikationer omkring det støttede projekt. 
  Skibby nordmandsmosen 600
  Tjek også muligheden for at søge

  Medlemspuljen

  Hvis du er medlem af Hedeselskabet, har du mulighed for at anbefale spændende, lokale projekter, som kan støttes med midler fra Hedeselskabet. I 2021 uddeler vi 250.000 kroner fordelt på 10 projekter.

  Christina Døssing modtager Edvard og Ane Agerholms legat, som administreres af Hedeselskabet
  Tjek også muligheden for at søge

  Hedeselskabets legater

  Hedeselskabet administrerer en række legater samt uddelingen af midler fra disse legater. Find ud af hvilke legater du kan søge, og hvem der tidligere har modtaget dem.