Hedeselskabets

Jubilæumslegat

Naturpleje, klimatilpasning og bæredygtighed. Det er nøgleord for fremtiden, og i forbindelse med fejringen af Hedeselskabet 150 års jubilæum i 2016 begyndte vi at uddele et årligt jubilæumslegat, hvor vi uddeler seks legater til studerendes ophold i udlandet inden for netop disse temaer.