Hedeselskabets

Studielegat: Hedeselskabets grønne fremtid

Naturpleje, klimatilpasning og bæredygtighed. Det er nøgleord for fremtiden, og i forbindelse med fejringen af Hedeselskabet 150 års jubilæum i 2016 begyndte vi at uddele et årligt studielegat, hvor vi uddeler legater til studerendes ophold i udlandet inden for netop disse temaer.