For medlemmer

Publiceret 01.06 2016

Nye ansigter

TIL HEDESELSKABETS ÅRSMØDE VAR DER VALG TIL BESTYRELSEN OG SUPPLERINGSVALG TIL REPRÆSENTANT SKABET. MØD DE NYE MEDLEMMER HER.

Nye i bestyrelsen

Bolette van Ingen Bro, direktør i Navigators og Cluster Excellence Denmark og medlem af repræsentantskabet siden 2013.

”I Hedeselskabet er der plads til at tage et samfundsmæssigt ansvar og samtidig drive en fornuftig forretning. Det vil jeg rigtig gerne være en del af, og det passer godt til min måde at drive forretning på. Det er imponerende, at en 150-årig på den måde formår både at holde fast i rødderne og samtidig er i stand til at omstille sig til fremtidens måde at arbejde på. Jeg tror på, at nøglen til at møde fremtidens udfordringer, og også være med til at sætte dagsordenen, ligger i samarbejde på tværs og dannelse af utraditionelle alliancer. Dette og min viden inden for landbrug, blå biomasse og ikke mindst dannelse af erhvervsnetværk
og klynger, vil jeg meget gerne bidrage med i bestyrelsen og ligeledes i styrkelsen af medlemsforeningen.”

Ny repræsentant i medlemsudvalget

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.