For medlemmer

Publiceret 01.06 2016

Nye ansigter

TIL HEDESELSKABETS ÅRSMØDE VAR DER VALG TIL BESTYRELSEN OG SUPPLERINGSVALG TIL REPRÆSENTANT SKABET. MØD DE NYE MEDLEMMER HER.

Nye i bestyrelsen

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem