For medlemmer

Publiceret 01.06 2016

Jubilæum fejres med rekord

Regnskab

DER ER INGEN TVIVL OM, AT DET ER EKSTRA FESTLIGT AT FEJRE JUBILÆUM, NÅR TALLENE SER UD, SOM DE GØR FOR HEDESELSKABET, OG PÅ ÅRSMØDET KUNNE BESTYRELSES-FORMANDEN PRÆSENTERE ET REKORDREGNSKAB.

Hedeselskabet fejrede sit 150 års jubilæum med besøg af H.M. Dronningen den 25. april, og den gode stemning fortsatte på årsmødet, hvor repræsentantskabet og andre gæster blev præsenteret for Hedeselskabets resultat for 2015.

”2015 har været et godt år for Hedeselskabet, hvor blandt andet vores fokuserede indsats på kerneforretningen og den øgede digitalisering har bidraget positivt til resultatet. Det er naturligvis med tilfredshed, at vi afleverer et rekordregnskab i vores jubilæumsår,” siger bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Der er ingen tvivl om, at det er en sjovere opgave for ham på talerstolen, når det er den slags tal, der figurerer på den store skærm under præsentationen, men selvom Frants Bernstorff- Gyldensteen glæder sig over regnskabet, er der ingen tvivl om, at der fortsat skal kæmpes.

”Én af styrkerne ved Hedeselskabet er, at vi har mulighed for at tænke langsigtet. Det gør sig også gældende, når vi gennem vores forening støtter udvalgte projekter og aktiviteter inden for Hedeselskabets formålsparagraf. Men hvis ikke vi…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.