For medlemmer

Publiceret 01.06 2016

En forening blev født

Tilbageblik

En vejingeniør, der hed Enrico Dalgas. Vi har fortalt historien uendeligt mange gange, og rigtig mange har den opfattelse, at Hedeselskabet VAR Dalgas og vise versa. Han var også den figur, der på mange måder tegnede selskabet udadtil, men bag Hedeselskabet stod en række personer, som ønskede at gøre noget aktivt for udviklingen af det danske samfund – i første omgang primært det jyske.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem