For medlemmer

Publiceret 01.06 2016

En forening blev født

Tilbageblik

En vejingeniør, der hed Enrico Dalgas. Vi har fortalt historien uendeligt mange gange, og rigtig mange har den opfattelse, at Hedeselskabet VAR Dalgas og vise versa. Han var også den figur, der på mange måder tegnede selskabet udadtil, men bag Hedeselskabet stod en række personer, som ønskede at gøre noget aktivt for udviklingen af det danske samfund – i første omgang primært det jyske.

”Hvad udad tabes, må indad vindes” – netop den sætning forbindes med Dalgas, men udsagnet stammer fra forfatteren H.P. Holst (1811-1893). I sin helhed lyder det "For hvert et Tab igjen Erstatning findes, hvad udad tabes, det maa indad vindes" og har intet med hedesagen at gøre, men derimod med dansk industri. Det stammer fra en skruemønt, der blev præget i anledning af Industri- og Kunstudstillingen i København 1872. Den mentale og økonomiske 'oprustning' efter 1864 var ikke kun forbeholdt landbruget. Ikke desto mindre var det, hvad Dalgas og de andre initiativtagere arbejdede for.

Med stiftelsen af Det danske Hedeselskab blev fundamentet lagt til et arbejde, der fra begyndelsen gjorde en stor indsats for frugtbargørelse af de danske heder, hvilket er baggrunden for det navn, der siden blev forkortet til Hedeselskabet. Med frugtbargørelsen fulgte aktiviteter inden for engvanding og tilplantning med skove og læhegn, og derigennem skabte selskabet begyndelsen til en betydelig samfundsmæssig udvikling.

Den omfattende udbredelse af de danske hede-arealer omkring…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.