Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark.

Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar.

Blad

Hedeselskabets formålsparagraf

Hedeselskabet er en attraktiv, værdibaseret arbejdsplads med kompetente, serviceorienterede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Hedeselskabet er i løbende dialog med interesseorganisationer, offentlige institutioner og personer, der har en indflydelse på vores fagområder.

Naturområde - skovområde med sø
Vores vision

Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen som partner

I Hedeselskabet og i vores forretningsområder arbejder vi for at modvirke og afbøde klimaforandringer ved at begrænse og kompensere CO2-udledning, erstatte CO2-tunge materialer med alternativer og gennem klimasikringsløsninger. Vi medvirker til at øge biodiversiteten og udvikler effektive løsninger til fuld udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse.

Fakta om Hedeselskabet

  • Etableret i 1866 
  • Den første bestyrelse bestod af Enrico Mylius Dalgas, Ferdinand Mourier-Petersen og Georg Morville
  • Hovedkontor på Klostermarken 12 i Viborg
  • Omsætning på mere end 1 mia. kr. 
  • Cirka 1.000 ansatte i 12 forskellige lande

Som forening har vi mere end 2.700 medlemmer. De vælger hovedparten af vores repræsentantskab, som efterfølgende vælger bestyrelsen. Foreningen har blandt andet fokus på formidling og dialog med eksisterende og potentielle medlemmer.

Innovationsprojekt med aske i skoven

Grøn innovation med Hedeselskabet siden 1866

Hedeselskabet har ingen aktionærer eller ejere, som modtager udbytte. I stedet anvendes dele af vores overskud til at udvikle forretningen og foreningen – ligesom der ydes støtte til innovationsprojekter og uddeles midler til landsdækkende såvel som lokale initiativer.

Vi investerer i virksomheder og organisationer, som kan bidrage til indtjening, udvikling og videndeling. Vi holder kontinuerligt fokus på både muligheder og risici, ligesom vi iværksætter projekter med andre formål end kortsigtet afkast. Disse projekter har både tid og ressourcer til at udvikle sig.